Παρακολούθηση
Antonios I. Christou, Ph.D.
Antonios I. Christou, Ph.D.
Assistant Professor, University of Thessaly, Greece, Department of Special Education
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Individual differences in explicit and implicit visuomotor learning and working memory capacity
AI Christou, RC Miall, F McNab, JM Galea
Nature Scientific reports 6 (1), 36633, 2016
1042016
Variation in serotonin transporter linked polymorphic region (5-HTTLPR) short/long genotype modulates resting frontal electroencephalography asymmetries in children
AI Christou, S Endo, Y Wallis, H Bair, MP Zeegers, JP McCleery
Development and Psychopathology 28 (1), 239-250, 2015
152015
BDNFVal66Met and 5-HTTLPR genotype are each associated with visual scanning patterns of faces in young children
ZMC Christou, Wallis, Bair, Crawford, Frisson
Frontiers in Behavioral Neuroscience 9 (175), 2015
82015
Individual differences in explicit and implicit visuomotor learning and working memory capacity. Sci. Rep. 6, 36633
AI Christou, RC Miall, F McNab, JM Galea
52016
Serotonin 5-HTTLPR genotype modulates reactive visual scanning of social and non-social affective stimuli in young children
AI Christou, Y Wallis, H Bair, M Zeegers, JP McCleery
Frontiers in behavioral neuroscience 11, 118, 2017
32017
The Role of Mobile Games and Environmental Factors in Improving Learning and Metacognitive Potential of Young Students
AI Christou, S Tsermentseli, A Drigas
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) 17 (18), 67-84, 2023
2023
The impact of robotics on development, of hot and cold executive functions, and their role in improving them in special education
N Drakatos, A Christou
World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences 9 (2), 070-080, 2023
2023
The teaching of Robotics to prospective teachers and its application in the classroom
N Drakatos, A Christou
World Journal of Advanced Research and Reviews, 2023, 19(01), 482–495 …, 2023
2023
Executive functions, self-regulation and social media for peace-based inclusive education
V Gkora, AI Christou
Magna Scientia Advanced Research and Reviews, 2023, 08(02), 129–140 …, 2023
2023
Associations Between Language Impairments and Behavioral Problems in Childhood: Neurocognitive Mechanisms and Future Implications
AI Christou, S Tsermentseli, ID Karachristou
Childhood Developmental Language Disorders: Role of Inclusion, Families, and …, 2023
2023
Neurophysiological, behavioural and genetic markers of behavioural problems in early childhood
AI Christou
University of Birmingham, UK, 2016
2016
Variation in serotonin transporter linked polymorphic region (5-HTTLPR) short/long genotype modulates resting frontal electroencephalography asymmetries in children
S Endoa, Y Wallis, A Christou, H Bair, M Zeegers, J McCleery
Cambridge University Press, 2015
2015
Autism and Visual Impairment: individual educational needs and the school practice in England
A Christou, SG Soulis
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13