Παρακολούθηση
Hoang-Dung Tran
Hoang-Dung Tran
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unl.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Output reachable set estimation and verification for multilayer neural networks
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE transactions on neural networks and learning systems, 1-7, 2018
2392018
NNV: A Tool for the Verification of Deep Neural Networks and Learning-enabled Cyber-Physical Systems
Hoang-Dung Tran, Xiaodong Yang, Diego Manzanas Lopez, Patrick Musau, Luan ...
International Conference on Computer Aided Verification, 2020
138*2020
Star-Based Reachability Analysis of Deep Neural Networks
HD Tran, DM Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
International Symposium on Formal Methods, 670-686, 2019
1022019
Reachable set computation and safety verification for neural networks with ReLU activations
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
arXiv preprint arXiv:1712.08163, 2017
902017
Verification of Deep Convolutional Neural Networks Using ImageStars
HD Tran, S Bak, W Xiang, TT Johnson
International Conference on Computer Aided Verification, 18-42, 2020
752020
Safety Verification of Cyber-Physical Systems with Reinforcement Learning Control
HD Tran, F Cai, ML Diego, P Musau, TT Johnson, X Koutsoukos
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 18 (5s), 1-22, 2019
672019
Improved Geometric Path Enumeration for Verifying ReLU Neural Networks
S Bak, HD Tran, K Hobbs, TT Johnson
International Conference on Computer Aided Verification, 66-96, 2020
662020
Robust exponential stability and disturbance attenuation for discrete-time switched systems under arbitrary switching
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Automatic Control 63 (5), 1450-1456, 2017
562017
Output reachable set estimation for switched linear systems and its application in safety verification
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Automatic Control 62 (10), 5380-5387, 2017
512017
Reachable set estimation and safety verification for piecewise linear systems with neural network controllers
W Xiang, HD Tran, JA Rosenfeld, TT Johnson
2018 Annual American Control Conference (ACC), 1574-1579, 2018
482018
A normalized PID controller in networked control systems with varying time delays
HD Tran, ZH Guan, XK Dang, XM Cheng, FS Yuan
ISA transactions 52 (5), 592-599, 2013
412013
Reachable set estimation for neural network control systems: A simulation-guided approach
W Xiang, HD Tran, X Yang, TT Johnson
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 32 (5), 1821-1830, 2020
402020
Numerical verification of affine systems with up to a billion dimensions
S Bak, HD Tran, TT Johnson
Proceedings of the 22nd ACM International Conference on Hybrid Systems …, 2019
402019
Virtual prototyping for distributed control of a fault-tolerant modular multilevel inverter for photovoltaics
LV Nguyen, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Energy Conversion 29 (4), 841-850, 2014
382014
Parallelizable reachability analysis algorithms for feed-forward neural networks
HD Tran, P Musau, DM Lopez, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
2019 IEEE/ACM 7th International Conference on Formal Methods in Software …, 2019
322019
Large-scale linear systems from order-reduction (benchmark proposal)
HD Tran, LV Nguyen, TT Johnson
3rd Applied Verification for Continuous and Hybrid Systems Workshop (ARCH …, 2016
282016
Order-reduction abstractions for safety verification of high-dimensional linear systems
HD Tran, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
Discrete Event Dynamic Systems 27 (2), 443-461, 2017
212017
Nonconservative Lifted Convex Conditions for Stability of Discrete-Time Switched Systems under Minimum Dwell-Time Constraint
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
19*
ARCH-COMP20 Category Report: Artificial Intelligence and Neural Network Control Systems (AINNCS) for Continuous and Hybrid Systems Plants
TT Johnson, D Manzanas Lopez, P Musau, HD Tran, E Botoeva, ...
EPiC Series in Computing 74, 2020
182020
Specification-Guided Safety Verification for Feedforward Neural Networks
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
arXiv preprint arXiv:1812.06161, 2018
182018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20