Παρακολούθηση
Hoang-Dung Tran
Hoang-Dung Tran
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unl.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Output reachable set estimation and verification for multilayer neural networks
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE transactions on neural networks and learning systems, 1-7, 2018
3452018
NNV: A Tool for the Verification of Deep Neural Networks and Learning-enabled Cyber-Physical Systems
Hoang-Dung Tran, Xiaodong Yang, Diego Manzanas Lopez, Patrick Musau, Luan ...
International Conference on Computer Aided Verification, 2020
267*2020
Star-Based Reachability Analysis of Deep Neural Networks
HD Tran, DM Lopez, P Musau, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
International Symposium on Formal Methods, 670-686, 2019
1962019
Verification of Deep Convolutional Neural Networks Using ImageStars
HD Tran, S Bak, W Xiang, TT Johnson
International Conference on Computer Aided Verification, 18-42, 2020
1342020
Improved geometric path enumeration for verifying relu neural networks
S Bak, HD Tran, K Hobbs, TT Johnson
Computer Aided Verification: 32nd International Conference, CAV 2020, Los …, 2020
1292020
Safety Verification of Cyber-Physical Systems with Reinforcement Learning Control
HD Tran, F Cai, ML Diego, P Musau, TT Johnson, X Koutsoukos
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 18 (5s), 1-22, 2019
1292019
Reachable set computation and safety verification for neural networks with ReLU activations
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
arXiv preprint arXiv:1712.08163, 2017
1272017
Reachable set estimation for neural network control systems: A simulation-guided approach
W Xiang, HD Tran, X Yang, TT Johnson
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 32 (5), 1821-1830, 2020
872020
Reachable set estimation and safety verification for piecewise linear systems with neural network controllers
W Xiang, HD Tran, JA Rosenfeld, TT Johnson
2018 Annual American Control Conference (ACC), 1574-1579, 2018
772018
Output reachable set estimation for switched linear systems and its application in safety verification
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Automatic Control 62 (10), 5380-5387, 2017
732017
Robust exponential stability and disturbance attenuation for discrete-time switched systems under arbitrary switching
W Xiang, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Automatic Control 63 (5), 1450-1456, 2017
672017
Parallelizable reachability analysis algorithms for feed-forward neural networks
HD Tran, P Musau, DM Lopez, X Yang, LV Nguyen, W Xiang, TT Johnson
2019 IEEE/ACM 7th International Conference on Formal Methods in Software …, 2019
602019
Numerical verification of affine systems with up to a billion dimensions
S Bak, HD Tran, TT Johnson
Proceedings of the 22nd ACM International Conference on Hybrid Systems …, 2019
542019
Virtual prototyping for distributed control of a fault-tolerant modular multilevel inverter for photovoltaics
LV Nguyen, HD Tran, TT Johnson
IEEE Transactions on Energy Conversion 29 (4), 841-850, 2014
442014
A normalized PID controller in networked control systems with varying time delays
HD Tran, ZH Guan, XK Dang, XM Cheng, FS Yuan
ISA transactions 52 (5), 592-599, 2013
402013
Robustness verification of semantic segmentation neural networks using relaxed reachability
HD Tran, N Pal, P Musau, DM Lopez, N Hamilton, X Yang, S Bak, ...
Computer Aided Verification: 33rd International Conference, CAV 2021 …, 2021
352021
ARCH-COMP20 Category Report: Artificial Intelligence and Neural Network Control Systems (AINNCS) for Continuous and Hybrid Systems Plants
TT Johnson, D Manzanas Lopez, P Musau, HD Tran, E Botoeva, ...
EPiC Series in Computing 74, 2020
342020
Verification approaches for learning-enabled autonomous cyber–physical systems
HD Tran, W Xiang, TT Johnson
IEEE Design & Test 39 (1), 24-34, 2020
322020
Large-scale linear systems from order-reduction (benchmark proposal)
HD Tran, LV Nguyen, TT Johnson
3rd Applied Verification for Continuous and Hybrid Systems Workshop (ARCH …, 2016
312016
Neural network repair with reachability analysis
X Yang, T Yamaguchi, HD Tran, B Hoxha, TT Johnson, D Prokhorov
International Conference on Formal Modeling and Analysis of Timed Systems …, 2022
282022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20