Παρακολούθηση
Allan Jabri
Allan Jabri
OpenAI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning correspondence from the cycle-consistency of time
X Wang*, A Jabri*, AA Efros
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2019, 2566 …, 2019
5182019
Learning visual features from large weakly supervised data
A Joulin, L Van Der Maaten, A Jabri, N Vasilache
European Conference on Computer Vision, 67-84, 2016
4092016
Revisiting visual question answering baselines
A Jabri, A Joulin, L Van Der Maaten
European conference on computer vision, 727-739, 2016
3122016
Universal planning networks: Learning generalizable representations for visuomotor control
A Srinivas, A Jabri, P Abbeel, S Levine, C Finn
International Conference on Machine Learning, 2018, 2018
2962018
Space-time correspondence as a contrastive random walk
A Jabri, A Owens, AA Efros
Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 2020
2552020
Learning visual n-grams from web data
A Li, A Jabri, A Joulin, L van der Maaten
International Conference on Computer Vision, 2017
1332017
Towards practical multi-object manipulation using relational reinforcement learning
R Li, A Jabri, T Darrell, P Agrawal
International Conference on Robotics and Automation, 2020, 2020
1062020
Learning visually grounded sentence representations
D Kiela, A Conneau, A Jabri, M Nickel
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2017
862017
Unsupervised curricula for meta-reinforcement learning
A Jabri, K Hsu, A Gupta, B Eysenbach, S Levine, C Finn
Advances in Neural Information Processing Systems, 10519-10530, 2019
69*2019
Diffusion self-guidance for controllable image generation
D Epstein, A Jabri, B Poole, AA Efros, A Holynski
Neural Information Processing Systems, 2023, 2023
632023
Scalable adaptive computation for iterative generation
A Jabri, D Fleet, T Chen
International Conference on Machine Learning, 2023, 2023
482023
Discovering objects that can move
Z Bao, P Tokmakov, A Jabri, YX Wang, A Gaidon, M Hebert
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
372022
CommAI: Evaluating the first steps towards a useful general AI
M Baroni, A Joulin, A Jabri, G Kruszewski, A Lazaridou, K Simonic, ...
International Conference on Learning Representations Workshop, 2017, 2017
182017
Object permanence emerges in a random walk along memory
P Tokmakov, A Jabri, J Li, A Gaidon
International Conference on Machine Learning, 2022, 2022
122022
DORSal: Diffusion for Object-centric Representations of Scenes et al
A Jabri, S van Steenkiste, E Hoogeboom, MSM Sajjadi, T Kipf
arXiv preprint arXiv:2306.08068 2, 2023
52023
Intrinsic rewards from masked input modeling
T Lin, A Jabri
Neural Information Processing Systems, 2023, 2023
1*2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16