Παρακολούθηση
Antonio Avallone
Antonio Avallone
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ingv.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Active tectonics of the Adriatic region from GPS and earthquake slip vectors
N D'agostino, A Avallone, D Cheloni, E D'anastasio, S Mantenuto, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 113 (B12), 2008
4042008
Limited overlap between the seismic gap and coseismic slip of the great 2010 Chile earthquake
S Lorito, F Romano, S Atzori, X Tong, A Avallone, J McCloskey, M Cocco, ...
Nature Geoscience 4 (3), 173-177, 2011
3502011
A new velocity field for Greece: Implications for the kinematics and dynamics of the Aegean
MA Floyd, H Billiris, D Paradissis, G Veis, A Avallone, P Briole, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 115 (B10), 2010
2072010
Analysis of eleven years of deformation measured by GPS in the Corinth Rift Laboratory area
A Avallone, P Briole, AM Agatza-Balodimou, H Billiris, O Charade, ...
Comptes Rendus. Geoscience 336 (4-5), 301-311, 2004
2042004
Geodetic model of the 2016 Central Italy earthquake sequence inferred from InSAR and GPS data
D Cheloni, V De Novellis, M Albano, A Antonioli, M Anzidei, S Atzori, ...
Geophysical Research Letters 44 (13), 6778-6787, 2017
1982017
Seismicity, deformation and seismic hazard in the western rift of Corinth: New insights from the Corinth Rift Laboratory (CRL)
P Bernard, H Lyon-Caen, P Briole, A Deschamps, F Boudin, ...
Tectonophysics 426 (1-2), 7-30, 2006
1952006
Coseismic and initial post-seismic slip of the 2009 Mw 6.3 L'Aquila earthquake, Italy, from GPS measurements
D Cheloni, N D'agostino, E D'anastasio, A Avallone, S Mantenuto, ...
Geophysical Journal International 181 (3), 1539-1546, 2010
1792010
Very high rate (10 Hz) GPS seismology for moderate‐magnitude earthquakes: The case of the Mw 6.3 L'Aquila (central Italy) event
A Avallone, M Marzario, A Cirella, A Piatanesi, A Rovelli, C Di Alessandro, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 116 (B2), 2011
1512011
The September 26, 1997 Colfiorito, Italy, earthquakes: modeled coseismic surface displacement from SAR interferometry and GPS
S Stramondo, M Tesauro, P Briole, E Sansosti, S Salvi, R Lanari, ...
Geophysical research letters 26 (7), 883-886, 1999
1481999
A combined velocity field of the Mediterranean region
R Devoti, N d'Agostino, E Serpelloni, G Pietrantonio, F Riguzzi, ...
Annals of Geophysics, 2017
1252017
The RING network: improvements to a GPS velocity field in the central Mediterranean
A Avallone, G Selvaggi, E D'Anastasio, N D'Agostino, G Pietrantonio, ...
Annals of Geophysics, 2010
942010
Contemporary crustal extension in the Umbria–Marche Apennines from regional CGPS networks and comparison between geodetic and seismic deformation
N D'Agostino, S Mantenuto, E D'Anastasio, A Avallone, M Barchi, ...
Tectonophysics 476 (1-2), 3-12, 2009
912009
Insights on continental collisional processes from GPS data: Dynamics of the peri‐Adriatic belts
M Metois, N D'Agostino, A Avallone, N Chamot‐Rooke, A Rabaute, L Duni, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 120 (12), 8701-8719, 2015
872015
The new Italian seismic hazard model (MPS19)
C Meletti, W Marzocchi, V D'amico, G Lanzano, L Luzi, F Martinelli, ...
Annals of Geophysics 64 (1), 2021
792021
Subsidence of Campi Flegrei (Italy) detected by SAR interferometry
A Avallone, A Zollo, P Briole, C Delacourt, F Beauducel
Geophysical Research Letters 26 (15), 2303-2306, 1999
711999
Coseismic deformation, field observations and seismic fault of the 17 November 2015 M= 6.5, Lefkada Island, Greece earthquake
A Ganas, P Elias, G Bozionelos, G Papathanassiou, A Avallone, ...
Tectonophysics 687, 210-222, 2016
692016
Strong motion displacement waveforms using 10‐Hz precise point positioning GPS: An assessment based on free oscillation experiments
F Moschas, A Avallone, V Saltogianni, SC Stiros
Earthquake engineering & structural dynamics 43 (12), 1853-1866, 2014
652014
A multitemporal method for correction of tropospheric effects in differential SAR interferometry: Application to the Gulf of Corinth earthquake
F Chaabane, A Avallone, F Tupin, P Briole, H Maître
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 45 (6), 1605-1615, 2007
532007
Unravelling the contribution of early postseismic deformation using sub-daily GNSS positioning
C Twardzik, M Vergnolle, A Sladen, A Avallone
Scientific reports 9 (1), 1775, 2019
472019
GPS observations of coseismic deformation following the May 20 and 29, 2012, Emilia seismic events (northern Italy): data, analysis and preliminary models
E Serpelloni, L Anderlini, A Avallone, V Cannelli, A Cavaliere, D Cheloni, ...
Annals of Geophysics, 2012
402012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20