Παρακολούθηση
pn paraskevopoulos
pn paraskevopoulos
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα philocosmy.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modern control engineering
PN Paraskevopoulos
CRC Press, 2017
2202017
Chebyshev series approach to system identification, analysis and optimal control
PN Paraskevopoulos
Journal of the Franklin Institute 316 (2), 135-157, 1983
1901983
The Fourier series operational matrix of integration
PN Paraskevopoulos, PD Sparis, SG Mouroutsos
International journal of systems science 16 (2), 171-176, 1985
1131985
Parametric identification of discrete-time SISO systems
RE King, PN Paraskevopoulos
International Journal of Control 30 (6), 1023-1029, 1979
1081979
Digital laguerre filters
RE King, PN Paraskevopoulos
International Journal of Circuit Theory and Applications 5 (1), 81-91, 1977
1061977
Digital control systems
PN Paraskevopoulos
London, 1996
1011996
Multirate adaptive temperature control of greenhouses
KG Arvanitis, PN Paraskevopoulos, AA Vernardos
Computers and Electronics in Agriculture 26 (3), 303-320, 2000
932000
Legendre series approach to identification and analysis of linear systems
P Paraskevopoulos
IEEE Transactions on Automatic Control 30 (6), 585-589, 1985
891985
On the decoupling of multivariable control systems with time delays
SG Tzafestas, PN Paraskevopoulos
International Journal of Control 17 (2), 405-415, 1973
711973
A new approach to eigenstructure assignment by output feedback
AT Alexandridis, PN Paraskevopoulos
IEEE transactions on automatic control 41 (7), 1046-1050, 1996
691996
Minimal state-space realization of factorable 2-D transfer functions
GE Antoniou, PN Paraskevopoulos, SJ Varoufakis
IEEE transactions on circuits and systems 35 (8), 1055-1058, 1988
621988
PID-type controller tuning for unstable first order plus dead time processes based on gain and phase margin specifications
PN Paraskevopoulos, GD Pasgianos, KG Arvanitis
IEEE transactions on control systems technology 14 (5), 926-936, 2006
612006
Distributed parameter system identification via Walsh functions
PN Paraskevopoulos, AC Bounas
International Journal of Systems Science 9 (1), 75-83, 1978
591978
Observers for singular systems
PN Paraskevopoulos, FN Koumboulis
IEEE Transactions on Automatic Control 37 (8), 1211-1215, 1992
561992
The operational matrix of integration for Bessel functions
PN Paraskevopoulos, PG Sklavounos, GC Georgiou
Journal of the Franklin Institute 327 (2), 329-341, 1990
481990
Solvability, controllability, and observability of singular systems
MA Christodoulou, PN Paraskevopoulos
Journal of optimization theory and applications 45 (1), 53-72, 1985
461985
The decoupling of generalized state-space systems via state feedback
PN Paraskevopoulos, FN Koumboulis
IEEE transactions on automatic control 37 (1), 148-152, 1992
431992
On the minimal state-space realizations of all-pole and all-zero 2-D systems
S Varoufakis, P Paraskevopoulos, G Antoniou
IEEE transactions on circuits and systems 34 (3), 289-292, 1987
421987
Padé-type order reduction of two-dimensional systems
P Paraskevopoulos
IEEE Transactions on Circuits and Systems 27 (5), 413-416, 1980
421980
Eigenvalue assignment of linear multivariable 2-dimensional systems
PN Paraskevopoulos
Proceedings of the Institution of Electrical Engineers 126 (11), 1204-1208, 1979
411979
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20