Παρακολούθηση
Nicole M Adams-Quackenbush, PhD
Nicole M Adams-Quackenbush, PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα newcastle.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interview expectancies: awareness of potential biases influences behaviour in interviewees
NM Adams-Quackenbush, R Horselenberg, J Hubert, A Vrij, ...
Psychiatry, Psychology and Law 26 (1), 150-166, 2019
202019
When both sides are mistaken: Layperson and legal professionals’ misconceptions of Canadian suspects’ legal rights upon arrest
MW Patry, CJ Connors, NM Adams-Quackenbush, SM Smith
Journal of Police and Criminal Psychology 32, 56-65, 2017
192017
The role of gender in mental health court admission and completion
AR Ennis, P McLeod, MC Watt, MA Campbell, N Adams-Quackenbush
Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 58 (1), 1-30, 2016
172016
The effects of cognitive load and lying types on deception cues
NM Adams-Quackenbush
Halifax, NS: Saint Mary's University, 2015
102015
It takes two: the round-robin methodology for investigative interviewing research
CA Hudson, LP Satchell, N Adams-Quackenbush
Frontiers in psychology 9, 2181, 2018
92018
Detecting Guilt Presumption in a Police-Suspect Interview: An Evaluation of the Questions in a Dutch Murder Case.
NM Adams-Quackenbush, R Horselenberg, F Tomas, PJ van Koppen
Investigative Interviewing: Research & Practice 10 (1), 2019
82019
Articulating guilt? The influence of guilt presumption on interviewer and interviewee behaviour
NM Adams-Quackenbush, A Vrij, R Horselenberg, LP Satchell, ...
Current Psychology, 1-13, 2020
72020
Where bias begins: A snapshot of police officers’ beliefs about factors that influence the investigative interview with suspects
NM Adams-Quackenbush, R Horselenberg, PJ van Koppen
Journal of Police and Criminal Psychology 34 (4), 373-380, 2019
62019
Recent Supreme Court of Canada rulings on criminal defendants' right to counsel
MW Patry, SM Smith, NM Adams
Psychology, Crime, & Law 20 (8), 741 - 755, 2014
52014
West Midlands violence reduction unit evaluation: Phase two evaluation report
L Caulfield, S Wilson, N Adams-Quackenbush, C Harewood, ...
42021
The influence of guilt presumptive language on investigative interview outcomes
NM Adams-Quackenbush
22019
It takes two to make an interview go right: Round-robin designs to demonstrate interviewer and witness variance
CA Hudson, L Satchell, N Adams-Quackenbush
PsyArXiv, 2018
22018
Reflections on good practice in evaluating Violence Reduction Units: Experiences from across England and Wales
L Caulfield, Z Quigg, N Adams-Quackenbush, H Timpson, S Wilson
Evaluation 29 (3), 276-295, 2023
12023
Cognitive barriers to obtaining information during investigative interviews
N Adams-Quackenbush
The Future of Forensic Psychology, 58-67, 2022
2022
West Midlands Violence Reduction Unit Evaluation: Evaluation of currently commissioned interventions and place-based pilots
NM Adams-Quackenbush, R Massie, L Caulfield
West Midlands Violence Reduction Unit Evaluation, 2020
2020
Catch 22 Wolverhampton Violence Reduction Unit Evaluation: Preliminary Report
NM Adams-Quackenbush
Newcastle University, 2019
2019
Investigative Interviewing: Research and Practice
NM Adams-Quackenbush, R Horselenberg, F Tomasand, PJ van Koppen
2019
Detecting bias in police interviews with suspects: A linguistic approach
NM Adams-Quackenbush, R Horselenberg, A Vrij
International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG) Conference, 2018
2018
Indicators of Confirmation Bias in the Investigative Interview with Suspects Thesis
NM Adams-Quackenbush
The University of Portsmouth, 2018
2018
Prospective evaluation of the Nova Scotia Mental Health Court: An examination of short-term outcomes [Special Report]
MA Campbell, NM Adams-Quackenbush, A Ennis, D Canales
Newcastle University, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20