Παρακολούθηση
Harald Schaich
Harald Schaich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα landespflege.uni-freiburg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linking ecosystem services with cultural landscape research
H Schaich, C Bieling, T Plieninger
Gaia-Ecological Perspectives for Science and Society 19 (4), 269-277, 2010
3662010
Climate change and nature conservation in Central European forests: A review of consequences, concepts and challenges
M Milad, H Schaich, M Bürgi, W Konold
Forest ecology and management 261 (4), 829-843, 2011
1982011
Effects of land-use and landscape structure on holm oak recruitment and regeneration at farm level in Quercus ilex L. dehesas
T Plieninger, FJ Pulido, H Schaich
Journal of Arid Environments 57 (3), 345-364, 2004
1852004
Mainstreaming ecosystem services through reformed European agricultural policies
T Plieninger, C Schleyer, H Schaich, B Ohnesorge, H Gerdes, ...
Conservation Letters 5 (4), 281-288, 2012
1622012
Exploring futures of ecosystem services in cultural landscapes through participatory scenario development in the Swabian Alb, Germany
T Plieninger, C Bieling, B Ohnesorge, H Schaich, C Schleyer, F Wolff
Ecology and society 18 (3), 2013
1582013
Transitioning to community-owned renewable energy: Lessons from Germany
LW Li, J Birmele, H Schaich, W Konold
Procedia Environmental Sciences 17, 719-728, 2013
1202013
Land-use legacies in the forest structure of silvopastoral oak woodlands in the Eastern Mediterranean
T Plieninger, H Schaich, T Kizos
Regional Environmental Change 11, 603-615, 2011
1102011
Lessons for REDDplus: A comparative analysis of the German discourse on forest functions and the global ecosystem services debate
T Pistorius, H Schaich, G Winkel, T Plieninger, C Bieling, W Konold, ...
Forest Policy and Economics 18, 4-12, 2012
1022012
Patterns and causes of land change: empirical results and conceptual considerations derived from a case study in the Swabian Alb, Germany
C Bieling, T Plieninger, H Schaich
Land Use Policy 35, 192-203, 2013
722013
Land ownership drives stand structure and carbon storage of deciduous temperate forests
H Schaich, T Plieninger
Forest Ecology and Management 305, 146-157, 2013
702013
Local residents’ perceptions of floodplain restoration measures in Luxembourg's Syr Valley
H Schaich
Landscape and Urban Planning 93 (1), 20-30, 2009
652009
Patterns and drivers of scattered tree loss in agricultural landscapes: orchard meadows in Germany (1968-2009)
T Plieninger, C Levers, M Mantel, A Costa, H Schaich, T Kuemmerle
PLoS One 10 (5), e0126178, 2015
632015
Land ownership affects diversity and abundance of tree microhabitats in deciduous temperate forests
F Johann, H Schaich
Forest Ecology and Management 380, 70-81, 2016
532016
“Instead of 40 sheep there are 400”: traditional grazing practices and landscape change in Western Lesvos, Greece
T Kizos, T Plieninger, H Schaich
Landscape Research 38 (4), 476-498, 2013
502013
How is adaptation to climate change reflected in current practice of forest management and conservation? A case study from Germany
M Milad, H Schaich, W Konold
Biodiversity and Conservation 22, 1181-1202, 2013
492013
Grazing with Galloway cattle for floodplain restoration in the Syr Valley, Luxembourg
H Schaich, I Szabó, TAM Kaphegyi
Journal for Nature Conservation 18 (4), 268-277, 2010
302010
Ökosystemleistungen in Kulturlandschaften–Konzept und Anwendung am Beispiel der Biosphärenreservate Oberlausitz und Schwäbische Alb
T Plieninger, C Bieling, H Gerdes, B Ohnesorge, H Schaich, C Schleyer, ...
Natur und Landschaft 85 (5), 187-192, 2010
262010
Land change in eastern Mediterranean wood-pasture landscapes: the case of deciduous oak woodlands in Lesvos (Greece)
H Schaich, T Kizos, S Schneider, T Plieninger
Environmental management 56, 110-126, 2015
252015
Forest biodiversity in a changing climate: which logic for conservation strategies?
H Schaich, M Milad
Biodiversity and Conservation 22, 1107-1114, 2013
252013
Short-term impact of river restoration and grazing on floodplain vegetation in Luxembourg
H Schaich, M Rudner, W Konold
Agriculture, ecosystems & environment 139 (1-2), 142-149, 2010
212010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20