Παρακολούθηση
Lynne Shannon
Lynne Shannon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uct.ac.za
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Small pelagics in upwelling systems: patterns of interaction and structural changes in “wasp-waist” ecosystems
P Cury, A Bakun, RJM Crawford, A Jarre, RA Quinones, LJ Shannon, ...
ICES Journal of Marine Science 57 (3), 603-618, 2000
13152000
Global seabird response to forage fish depletion—one-third for the birds
PM Cury, IL Boyd, S Bonhommeau, T Anker-Nilssen, RJM Crawford, ...
Science 334 (6063), 1703-1706, 2011
8002011
Impacts of fishing low–trophic level species on marine ecosystems
ADM Smith, CJ Brown, CM Bulman, EA Fulton, P Johnson, IC Kaplan, ...
Science 333 (6046), 1147-1150, 2011
6622011
The Benguela Current: An ecosystem of four components
L Hutchings, CD Van der Lingen, LJ Shannon, RJM Crawford, ...
Progress in Oceanography 83 (1-4), 15-32, 2009
4752009
Sustainable exploitation of small pelagic fish stocks challenged by environmental and ecosystem changes: a review
P Fréon, P Cury, L Shannon, C Roy
Bulletin of marine science 76 (2), 385-462, 2005
3962005
The functioning of marine ecosystems: a fisheries perspective
P Cury, L Shannon, YJ Shin
Responsible fisheries in the marine ecosystem, 103-123, 2003
3632003
Regime shifts in upwelling ecosystems: observed changes and possible mechanisms in the northern and southern Benguela
P Cury, L Shannon
Progress in Oceanography 60 (2-4), 223-243, 2004
3052004
Trophodynamic indicators for an ecosystem approach to fisheries
PM Cury, LJ Shannon, JP Roux, GM Daskalov, A Jarre, CL Moloney, ...
ICES Journal of Marine Science 62 (3), 430-442, 2005
2792005
Detecting regime shifts in the ocean: data considerations
B DeYoung, R Harris, J Alheit, G Beaugrand, N Mantua, L Shannon
Progress in oceanography 60 (2-4), 143-164, 2004
2632004
Set ambitious goals for biodiversity and sustainability
S Díaz, N Zafra-Calvo, A Purvis, PH Verburg, D Obura, P Leadley, ...
Science 370 (6515), 411-413, 2020
2552020
End-to-end models for the analysis of marine ecosystems: challenges, issues, and next steps
KA Rose, JI Allen, Y Artioli, M Barange, J Blackford, F Carlotti, R Cropp, ...
Marine and Coastal Fisheries 2 (1), 115-130, 2010
2512010
Trophic flows in the southern Benguela during the 1980s and 1990s
LJ Shannon, CL Moloney, A Jarre, JG Field
Journal of Marine Systems 39 (1-2), 83-116, 2003
2482003
Using indicators for evaluating, comparing, and communicating the ecological status of exploited marine ecosystems. 2. Setting the scene
YJ Shin, LJ Shannon, A Bundy, M Coll, K Aydin, N Bez, JL Blanchard, ...
ICES Journal of Marine Science 67 (4), 692-716, 2010
2022010
Changes in the northern Benguela ecosystem over three decades: 1970s, 1980s, and 1990s
JJ Heymans, LJ Shannon, A Jarre
Ecological modelling 172 (2-4), 175-195, 2004
2012004
Viability theory for an ecosystem approach to fisheries
PM Cury, C Mullon, SM Garcia, LJ Shannon
ICES journal of marine science 62 (3), 577-584, 2005
1882005
Jellyfication of marine ecosystems as a likely consequence of overfishing small pelagic fishes: lessons from the Benguela
JP Roux, CD van der Lingen, MJ Gibbons, NE Moroff, LJ Shannon, ...
Bulletin of Marine Science 89 (1), 249-284, 2013
1762013
8 Resource and ecosystem variability, including regime shifts, in the Benguela Current System
CD Van der Lingen, LJ Shannon, P Cury, A Kreiner, CL Moloney, ...
Large Marine Ecosystems 14, 147-184, 2006
1762006
The influence of food availability on breeding success of African penguins Spheniscus demersus at Robben Island, South Africa
RJM Crawford, PJ Barham, LG Underhill, LJ Shannon, JC Coetzee, ...
Biological Conservation 132 (1), 119-125, 2006
1712006
Trophic level-based indicators to track fishing impacts across marine ecosystems
L Shannon, M Coll, A Bundy, D Gascuel, JJ Heymans, K Kleisner, ...
Marine Ecology Progress Series 512, 115-140, 2014
1622014
Ecosystem change in the southern Benguela and the underlying processes
LK Blamey, LJ Shannon, JJ Bolton, RJM Crawford, F Dufois, H Evers-King, ...
Journal of Marine Systems 144, 9-29, 2015
1522015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20