Παρακολούθηση
Eylem Ekici
Eylem Ekici
Professor of Electrical and Computer Engineering, The Ohio State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα osu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vehicular networking: A survey and tutorial on requirements, architectures, challenges, standards and solutions
G Karagiannis, O Altintas, E Ekici, G Heijenk, B Jarupan, K Lin, T Weil
IEEE communications surveys & tutorials 13 (4), 584-616, 2011
18682011
MMSPEED: multipath Multi-SPEED protocol for QoS guarantee of reliability and. Timeliness in wireless sensor networks
E Felemban, CG Lee, E Ekici
IEEE transactions on mobile computing 5 (6), 738-754, 2006
11482006
Urban multi-hop broadcast protocol for inter-vehicle communication systems
G Korkmaz, E Ekici, F Özgüner, Ü Özgüner
Proceedings of the 1st ACM international workshop on Vehicular ad hoc …, 2004
10452004
A distributed routing algorithm for datagram traffic in LEO satellite networks
E Ekici, IF Akyildiz, MD Bender
IEEE/ACM Transactions on networking 9 (2), 137-147, 2001
5012001
Mobility-based communication in wireless sensor networks
E Ekici, Y Gu, D Bozdag
IEEE Communications Magazine 44 (7), 56-62, 2006
4282006
Routing in cognitive radio networks: Challenges and solutions
M Cesana, F Cuomo, E Ekici
Ad Hoc Networks 9 (3), 228-248, 2011
4132011
Probabilistic QoS guarantee in reliability and timeliness domains in wireless sensor networks
E Felemban, CG Lee, E Ekici, R Boder, S Vural
Proceedings IEEE 24th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2005
3402005
MLSR: A novel routing algorithm for multilayered satellite IP networks
IF Akyildiz, E Ekici, MD Bender
IEEE/ACM Transactions on networking 10 (3), 411-424, 2002
3292002
Partitioning based mobile element scheduling in wireless sensor networks
Y Gu, D Bozdag, E Ekici, F Ozguner, CG Lee
2005 Second Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor and Ad …, 2005
2662005
Black-burst-based multihop broadcast protocols for vehicular networks
G Korkmaz, E Ekici, FÜ Ozguner
IEEE transactions on vehicular technology 56 (5), 3159-3167, 2007
1832007
A routing protocol for hierarchical LEO/MEO satellite IP networks
C Chen, E Ekici
Wireless networks 11, 507-521, 2005
1732005
An efficient fully ad-hoc multi-hop broadcast protocol for inter-vehicular communication systems
G Korkmaz, E Ekici, F Ozguner
2006 IEEE international conference on communications 1, 423-428, 2006
1682006
A survey of cross-layer design for VANETs
B Jarupan, E Ekici
Ad Hoc Networks 9 (5), 966-983, 2011
1592011
Energy-constrained task mapping and scheduling in wireless sensor networks
Y Tian, E Ekici, F Ozguner
IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems Conference …, 2005
1462005
A multicast routing algorithm for LEO satellite IP networks
E Ekici, IF Akyildiz, MD Bender
IEEE/ACM Transactions On Networking 10 (2), 183-192, 2002
1412002
Data harvesting with mobile elements in wireless sensor networks
Y Gu, D Bozdağ, RW Brewer, E Ekici
Computer Networks 50 (17), 3449-3465, 2006
1372006
Single hop IEEE 802.11 DCF analysis revisited: Accurate modeling of channel access delay and throughput for saturated and unsaturated traffic cases
E Felemban, E Ekici
IEEE Transactions on Wireless Communications 10 (10), 3256-3266, 2011
1342011
Datagram routing algorithm for LEO satellite networks
E Ekici, IF Akyildiz, MD Bender
Proceedings IEEE INFOCOM 2000. Conference on Computer Communications …, 2000
1302000
On multihop distances in wireless sensor networks with random node locations
S Vural, E Ekici
IEEE Transactions on Mobile Computing 9 (4), 540-552, 2009
1152009
Cross-layer collaborative in-network processing in multihop wireless sensor networks
Y Tian, E Ekici
IEEE transactions on mobile computing 6 (3), 297-310, 2007
1142007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20