Παρακολούθηση
Theofanis Kitsopoulos
Theofanis Kitsopoulos
Professor of Physical Chemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usm.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Slice imaging: A new approach to ion imaging and velocity mapping
CR Gebhardt, TP Rakitzis, PC Samartzis, V Ladopoulos, TN Kitsopoulos
Review of Scientific Instruments 72 (10), 3848-3853, 2001
3772001
Vibrationally resolved spectra of C2–C11 by anion photoelectron spectroscopy
DW Arnold, SE Bradforth, TN Kitsopoulos, DM Neumark
The Journal of chemical physics 95 (12), 8753-8764, 1991
3711991
Imaging the dynamics of gas phase reactions
MNR Ashfold, NH Nahler, AJ Orr-Ewing, OPJ Vieuxmaire, RL Toomes, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 8 (1), 26-53, 2006
3662006
Comparative study of zinc oxide and aluminum doped zinc oxide transparent thin films grown by direct current magnetron sputtering
M Suchea, S Christoulakis, N Katsarakis, T Kitsopoulos, G Kiriakidis
Thin solid films 515 (16), 6562-6566, 2007
2832007
Probing the transition state with negative ion photodetachment: the chlorine atom+ hydrogen chloride and bromine atom+ hydrogen bromide reactions
RB Metz, A Weaver, SE Bradforth, TN Kitsopoulos, DM Neumark
Journal of Physical Chemistry 94 (4), 1377-1388, 1990
2311990
Reaction product imaging: the H+ D2 reaction
TN Kitsopoulos, MA Buntine, DP Baldwin, RN Zare, DW Chandler
Science 260 (5114), 1605-1610, 1993
1791993
Study of the transition state region in the Cl+ HCl reaction by photoelectron spectroscopy of ClHCl−
RB Metz, T Kitsopoulos, A Weaver, DM Neumark
The Journal of chemical physics 88 (2), 1463-1465, 1988
1601988
Study of the low‐lying electronic states of Si2 and Si2 using negative ion photodetachment techniques
TN Kitsopoulos, CJ Chick, Y Zhao, DM Neumark
The Journal of chemical physics 95 (3), 1441-1448, 1991
1591991
Threshold photodetachment spectroscopy of the iodine atom+ hydrogen iodide transition-state region
IM Waller, TN Kitsopoulos, DM Neumark
Journal of Physical Chemistry 94 (6), 2240-2242, 1990
1491990
High resolution threshold photodetachment spectroscopy of negative ions
TN Kitsopoulos, IM Waller, JG Loeser, DM Neumark
Chemical physics letters 159 (4), 300-306, 1989
1401989
Vibrationally resolved photoelectron spectra of Si− 3 and Si− 4
TN Kitsopoulos, CJ Chick, A Weaver, DM Neumark
The Journal of chemical physics 93 (8), 6108-6110, 1990
1381990
Photodissociation study of in the first continuum
T Gougousi, PC Samartzis, TN Kitsopoulos
The Journal of chemical physics 108 (14), 5742-5746, 1998
1331998
Velocity-resolved kinetics of site-specific carbon monoxide oxidation on platinum surfaces
J Neugebohren, D Borodin, HW Hahn, J Altschäffel, A Kandratsenka, ...
Nature 558 (7709), 280-283, 2018
1072018
Slice imaging and velocity mapping using a single field
V Papadakis, TN Kitsopoulos
Review of Scientific Instruments 77 (8), 2006
1012006
Spin-polarized hydrogen atoms from molecular photodissociation
TP Rakitzis, PC Samartzis, RL Toomes, TN Kitsopoulos, A Brown, ...
Science 300 (5627), 1936-1938, 2003
992003
Study of C6 and C6 with threshold photodetachment spectroscopy and autodetachment spectroscopy
CC Arnold, Y Zhao, TN Kitsopoulos, DM Neumark
The Journal of chemical physics 97 (9), 6121-6135, 1992
891992
Spin-orbit branching ratios for the Cl atom photofragments following the excitation of Cl2 from 310 to 470 nm
PC Samartzis, BLG Bakker, TP Rakitzis, DH Parker, TN Kitsopoulos
The Journal of chemical physics 110 (11), 5201-5207, 1999
861999
Reassignment of the Si− 2 photodetachment spectra
CC Arnold, TN Kitsopoulos, DM Neumark
The Journal of chemical physics 99 (1), 766-768, 1993
801993
Slice imaging of the photodissociation of acetaldehyde at 248 nm. Evidence of a roaming mechanism
L Rubio-Lago, GA Amaral, A Arregui, JG Izquierdo, F Wang, D Zaouris, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 9 (46), 6123-6127, 2007
752007
Measurement of Cl and Br photofragment alignment using slice imaging
TP Rakitzis, TN Kitsopoulos
The Journal of chemical physics 116 (21), 9228-9231, 2002
742002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20