Παρακολούθηση
Gilles Duranton
Gilles Duranton
Professor at the Wharton School, University of Pennsylvania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wharton.upenn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Micro-foundations of urban agglomeration economies
G Duranton, D Puga
Handbook of regional and urban economics 4, 2063-2117, 2004
46382004
Nursery cities: urban diversity, process innovation, and the life cycle of products
G Duranton, D Puga
American Economic Review 91 (5), 1454-1477, 2001
21192001
Spatial wage disparities: Sorting matters!
PP Combes, G Duranton, L Gobillon
Journal of urban economics 63 (2), 723-742, 2008
16462008
Testing for localization using micro-geographic data
G Duranton, HG Overman
The Review of Economic Studies 72 (4), 1077-1106, 2005
15332005
Diversity and specialisation in cities: why, where and when does it matter?
G Duranton, D Puga
Urban studies 37 (3), 533-555, 2000
13462000
The productivity advantages of large cities: Distinguishing agglomeration from firm selection
PP Combes, G Duranton, L Gobillon, D Puga, S Roux
Econometrica 80 (6), 2543-2594, 2012
13192012
The fundamental law of road congestion: Evidence from US cities
G Duranton, MA Turner
American Economic Review 101 (6), 2616-2652, 2011
12572011
Urban growth and transportation
G Duranton, MA Turner
Review of Economic Studies 79 (4), 1407-1440, 2012
11492012
From sectoral to functional urban specialisation
G Duranton, D Puga
Journal of urban Economics 57 (2), 343-370, 2005
10722005
Estimating agglomeration economies with history, geology, and worker effects
PP Combes, G Duranton, L Gobillon, S Roux
Agglomeration economics, 15-66, 2010
6362010
Productive cities: Sorting, selection, and agglomeration
K Behrens, G Duranton, F Robert-Nicoud
Journal of Political Economy 122 (3), 507-553, 2014
6322014
Urban evolutions: The fast, the slow, and the still
G Duranton
The American Economic Review 97 (1), 197-221, 2007
601*2007
Roads and Trade: Evidence from the US
G Duranton, PM Morrow, MA Turner
Review of Economic Studies 81 (2), 681-724, 2014
5442014
The growth of cities
G Duranton, D Puga
Handbook of economic growth 2, 781-853, 2014
4622014
Labour pooling, labour poaching, and spatial clustering
PP Combes, G Duranton
Regional Science and Urban Economics 36 (1), 1-28, 2006
4582006
The identification of agglomeration economies
PP Combes, G Duranton, L Gobillon
Journal of economic geography 11 (2), 253-266, 2011
4442011
Urban land use
G Duranton, D Puga
Handbook of regional and urban economics 5, 467-560, 2015
3862015
The costs of agglomeration: House and land prices in French cities
PP Combes, G Duranton, L Gobillon
The Review of Economic Studies 86 (4), 1556-1589, 2019
374*2019
California dreamin’: The feeble case for cluster policies
G Duranton
Review of Economic Analysis 3 (1), 3-45, 2011
3642011
Exploring the detailed location patterns of UK manufacturing industries using microgeographic data
G Duranton, HG Overman
Journal of Regional Science 48 (1), 213-243, 2008
3512008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20