Παρακολούθηση
Mirko Montanari
Mirko Montanari
PhD, Software Engineer at Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα illinois.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Architecture for an automatic customized warning system
M Montanari, S Mehrotra, N Venkatasubramanian
2007 IEEE Intelligence and Security Informatics, 32-39, 2007
382007
Mics: an efficient content space representation model for publish/subscribe systems
H Jafarpour, S Mehrotra, N Venkatasubramanian, M Montanari
Proceedings of the Third ACM International Conference on Distributed Event …, 2009
362009
A middleware for assured clouds
RH Campbell, M Montanari, R Farivar
Journal of Internet Services and Applications 3 (1), 87-94, 2012
272012
Towards SDN enabled network control delegation in clouds
MS Malik, M Montanari, JH Huh, RB Bobba, RH Campbell
2013 43rd Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2013
222013
Evidence of log integrity in policy-based security monitoring
M Montanari, JH Huh, D Dagit, RB Bobba, RH Campbell
IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks …, 2012
202012
Budget constrained optimal security hardening of control networks for critical cyber-infrastructures
Z Anwar, M Montanari, A Gutierrez, RH Campbell
International Journal of Critical Infrastructure Protection 2 (1-2), 13-25, 2009
182009
Multi-aspect security configuration assessment
M Montanari, RH Campbell
Proceedings of the 2nd ACM workshop on Assurable and usable security …, 2009
142009
Distributed security policy conformance
M Montanari, E Chan, K Larson, W Yoo, RH Campbell
Computers & security 33, 28-40, 2013
122013
Netodessa: Dynamic policy enforcement in cloud networks
J Bellessa, E Kroske, R Farivar, M Montanari, K Larson, RH Campbell
2011 IEEE 30th Symposium on Reliable Distributed Systems Workshops, 57-61, 2011
122011
Attack-resilient compliance monitoring for large distributed infrastructure systems
M Montanari, RH Campbell
2011 5th International Conference on Network and System Security, 192-199, 2011
112011
Using failure models for controlling data availability in wireless sensor networks
R Crepaldi, M Montanari, I Gupta, RH Kravets
IEEE INFOCOM 2009, 2786-2790, 2009
112009
Distributed security policy conformance
M Montanari, E Chan, K Larson, W Yoo, RH Campbell
IFIP International Information Security Conference, 210-222, 2011
102011
Automatic management of logging infrastructure
CR Johnson, M Montanari, RH Campbell
CAE Workshop on Insider Threat, 2010
92010
Multi-organization policy-based monitoring
M Montanari, LT Cook, RH Campbell
2012 IEEE International Symposium on Policies for Distributed Systems and …, 2012
82012
Confidentiality of Event Data in Policy-based Monitoring
M Montanari, RH Campbell
IEEE/IFIP Dependable Systems and Networks (DSN), 2012
82012
An empirical study on the software integrity of virtual appliances: are you really getting what you paid for?
JH Huh, M Montanari, D Dagit, RB Bobba, DW Kim, Y Choi, R Campbell
Proceedings of the 8th ACM SIGSAC symposium on Information, computer and …, 2013
62013
A security policy framework for eEnabled fleets and airports
M Montanari, RH Campbell, K Sampigethaya, M Li
2011 Aerospace Conference, 1-11, 2011
52011
Distributed RFID Tag Storage Infrastructures
VKY Wu, M Montanari, NH Vaidya, RH Campbell
32009
Limiting Data Exposure in Monitoring Multi-domain Policy Conformance
M Montanari, JH Huh, RB Bobba, RH Campbell
International Conference on Trust and Trustworthy Computing, 65-82, 2013
22013
A case for validating remote application integrity for data processing systems
JM Chu, M Montanari, RH Campbell
2012 5th International Symposium on Resilient Control Systems, 168-173, 2012
22012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20