Παρακολούθηση
Wolfgang Aigner
Wolfgang Aigner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fhstp.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visualization of time-oriented data
W Aigner, S Miksch, H Schumann, C Tominski
Springer, 2011
11092011
Visualizing time-oriented data—a systematic view
W Aigner, S Miksch, W Müller, H Schumann, C Tominski
Computers & Graphics 31 (3), 401-409, 2007
5172007
Visual methods for analyzing time-oriented data
W Aigner, S Miksch, W Müller, H Schumann, C Tominski
IEEE transactions on visualization and computer graphics 14 (1), 47-60, 2007
4302007
Interactive information visualization to explore and query electronic health records
A Rind, TD Wang, W Aigner, S Miksch, K Wongsuphasawat, C Plaisant, ...
Foundations and Trends® in Human–Computer Interaction 5 (3), 207-298, 2013
3312013
A matter of time: Applying a data–users–tasks design triangle to visual analytics of time-oriented data
S Miksch, W Aigner
Computers & Graphics 38, 286-290, 2014
2102014
The state‐of‐the‐art of set visualization
B Alsallakh, L Micallef, W Aigner, H Hauser, S Miksch, P Rodgers
Computer Graphics Forum 35 (1), 234-260, 2016
188*2016
Visualizing sets and set-typed data: State-of-the-art and future challenges
B Alsallakh, L Micallef, W Aigner, H Hauser, S Miksch, P Rodgers
1592014
PlanningLines: novel glyphs for representing temporal uncertainties and their evaluation
W Aigner, S Miksch, B Thurnher, S Biffl
Ninth international conference on information visualisation (IV'05), 457-463, 2005
1502005
A survey of visualization systems for malware analysis
M Wagner, F Fischer, R Luh, A Haberson, A Rind, DA Keim, W Aigner
1482015
A taxonomy of dirty time-oriented data
T Gschwandtner, J Gärtner, W Aigner, S Miksch
Multidisciplinary Research and Practice for Information Systems: IFIP WG 8.4 …, 2012
1202012
CareVis: Integrated visualization of computerized protocols and temporal patient data
W Aigner, S Miksch
Artificial intelligence in medicine 37 (3), 203-218, 2006
1192006
Radial sets: Interactive visual analysis of large overlapping sets
B Alsallakh, W Aigner, S Miksch, H Hauser
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 19 (12), 2496-2505, 2013
1142013
VIAL: a unified process for visual interactive labeling
J Bernard, M Zeppelzauer, M Sedlmair, W Aigner
The Visual Computer 34, 1189-1207, 2018
1042018
CareCruiser: Exploring and visualizing plans, events, and effects interactively
T Gschwandtner, W Aigner, K Kaiser, S Miksch, A Seyfang
2011 IEEE pacific visualization symposium, 43-50, 2011
972011
Social rewarding in wiki systems–motivating the community
B Hoisl, W Aigner, S Miksch
Online Communities and Social Computing, 362-371, 2007
952007
A visual analytics approach to dynamic social networks
P Federico, W Aigner, S Miksch, F Windhager, L Zenk
Proceedings of the 11th International Conference on Knowledge Management and …, 2011
892011
Visual analytics for model selection in time series analysis
M Bögl, W Aigner, P Filzmoser, T Lammarsch, S Miksch, A Rind
IEEE transactions on visualization and computer graphics 19 (12), 2237-2246, 2013
772013
The role of explicit knowledge: A conceptual model of knowledge-assisted visual analytics
P Federico, M Wagner, A Rind, A Amor-Amorós, S Miksch, W Aigner
2017 ieee conference on visual analytics science and technology (vast), 92-103, 2017
752017
Towards a conceptual framework for visual analytics of time and time-oriented data
W Aigner, A Bertone, S Miksch, C Tominski, H Schumann
2007 Winter Simulation Conference, 721-729, 2007
722007
Task cube: A three-dimensional conceptual space of user tasks in visualization design and evaluation
A Rind, W Aigner, M Wagner, S Miksch, T Lammarsch
Information Visualization 15 (4), 288-300, 2016
672016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20