Παρακολούθηση
Wolff-Michael Roth
Wolff-Michael Roth
Lansdowne Professor of Applied Cognitive Science Emeritus, University of Victoria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uvic.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
“Vygotsky’s neglected legacy”: Cultural-historical activity theory
WM Roth, YJ Lee
Review of educational research 77 (2), 186-232, 2007
19362007
Authentic school science: Knowing and learning in open-inquiry science laboratories
WM Roth
Springer Science & Business Media, 2012
9472012
Gestures: Their role in teaching and learning
WM Roth
Review of educational research 71 (3), 365-392, 2001
7822001
Science education as/for participation in the community
WM Roth, S Lee
Science education 88 (2), 263-291, 2004
7612004
Establishing scientific classroom discourse communities: Multiple voices of teaching and learning research
WMR RK Yerrick
Routledge, 2005
755*2005
Rethinking scientific literacy
WM Roth, AC Barton
Routledge, 2004
7132004
M (2006)." What good is polarizing research into qualitative and quantitative?"
WR K Ercikan
Educational Researcher, 2006
6812006
Inscriptions: Toward a theory of representing as social practice
WM Roth, MK McGinn
Review of educational research 68 (1), 35-59, 1998
6151998
The development of science process skills in authentic contexts
WM Roth, A Roychoudhury
Journal of Research in Science Teaching 30 (2), 127-152, 1993
5831993
Physics students' epistemologies and views about knowing and learning
WM Roth, A Roychoudhury
Journal of research in Science Teaching 31 (1), 5-30, 1994
5511994
Situated engineering learning: Bridging engineering education research and the learning sciences
A Johri, BM Olds, I Esmonde, K Madhavan, WM Roth, DL Schwartz, ...
Journal of Engineering Education 100 (1), 151-185, 2011
5392011
Curriculum-based ecosystems: Supporting knowing from an ecological perspective
SA Barab, WM Roth
Educational researcher 35 (5), 3-13, 2006
5212006
Generalizing from educational research: Beyond qualitative and quantitative polarization
K Ercikan, WM Roth
Routledge, 2009
495*2009
Subjectivity and reflexivity in qualitative research—A new FQS issue
K Mruck, F Breuer
Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 189-212, 2003
4902003
At the elbow of another: Learning to teach by coteaching
WM Roth, KG Tobin
(No Title), 2002
4692002
Experimenting in a constructivist high school physics laboratory
WM Roth
Journal of research in Science teaching 31 (2), 197-223, 1994
4131994
The concept map as a tool for the collaborative construction of knowledge: A microanalysis of high school physics students
WM Roth, A Roychoudhury
Journal of research in science teaching 30 (5), 503-534, 1993
4031993
Prevalence, function, and structure of photographs in high school biology textbooks
L Leivas Pozzer, WM Roth
Journal of research in science teaching 40 (10), 1089-1114, 2003
3872003
Designing communities
WM Roth
Springer Science & Business Media, 1997
3831997
Knowing and interacting: A study of culture, practices, and resources in a grade 8 open-inquiry science classroom guided by a cognitive apprenticeship metaphor
WM Roth, GM Bowen
Cognition and instruction 13 (1), 73-128, 1995
3721995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20