Παρακολούθηση
Emin Ozsoy
Emin Ozsoy
http://www.ims.metu.edu.tr/cv/ozweb/emin.html
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ims.metu.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the physical oceanography of the Turkish Straits
Ü Ünlülata, T Oğuz, MA Latif, E Özsoy
The physical oceanography of sea straits, 25-60, 1990
5851990
The circulation and hydrography of the Marmara Sea
ŞT Beşiktepe, HI Sur, E Özsoy, MA Latif, T Oǧuz, Ü Ünlüata
Progress in Oceanography 34 (4), 285-334, 1994
5661994
Oceanography of the Black Sea: a review of some recent results
E Özsoy, Ü Ünlüata
Earth-Science Reviews 42 (4), 231-272, 1997
4801997
Circulation in the surface and intermediate layers of the Black Sea
T Oguz, VS Latun, MA Latif, VV Vladimirov, HI Sur, AA Markov, E Özsoy, ...
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 40 (8), 1597-1612, 1993
4211993
Interactive dust‐radiation modeling: A step to improve weather forecasts
C Pérez, S Nickovic, G Pejanovic, JM Baldasano, E Özsoy
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 111 (D16), 2006
4132006
General circulation of the Eastern Mediterranean
AR Robinson, P Malanotte-Rizzoli, A Hecht, A Michelato, W Roether, ...
Earth-science reviews 32 (4), 285-309, 1992
3761992
Hydrographic properties and ventilation of the Black Sea
JW Murray, Z Top, E Özsoy
Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers 38, S663-S689, 1991
3401991
The Eastern Mediterranean in the 80s and in the 90s: the big transition in the intermediate and deep circulations
P Malanotte-Rizzoli, BB Manca, MR d'Alcala, A Theocharis, S Brenner, ...
Dynamics of Atmospheres and Oceans 29 (2-4), 365-395, 1999
3161999
The diffusive regime of double-diffusive convection
DE Kelley, HJS Fernando, AE Gargett, J Tanny, E Özsoy
Progress in Oceanography 56 (3-4), 461-481, 2003
2292003
Boundary current instabilities, upwelling, shelf mixing and eutrophication processes in the Black Sea
Hİ Sur, E Özsoy, Ü Ünlüata
Progress in Oceanography 33 (4), 249-302, 1994
2261994
Modeling of hydraulically controlled exchange flow in the Bosphorus Strait
T Oguz, E Özsoy, MA Latif, HI Sur, Ü Ünlüata
Journal of Physical Oceanography 20 (7), 945-965, 1990
2261990
Circulation and hydrography of the Levantine Basin. Results of POEM coordinated experiments 1985–1986
E Özsoy, A Hecht, Ü Ünlüata
Progress in Oceanography 22 (2), 125-170, 1989
2081989
A synthesis of the Levantine Basin circulation and hydrography, 1985–1990
E Özsoy, A Hecht, Ü Ünlüata, S Brenner, HI Sur, J Bishop, MA Latif, ...
Deep sea research part II: topical studies in oceanography 40 (6), 1075-1119, 1993
1981993
Observations of the Mediterranean inflow into the Black Sea
MA Latif, E Özsoy, T Oguz, Ü Ünlüata
Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers 38, S711-S723, 1991
1881991
Physical forcing and physical/biochemical variability of the Mediterranean Sea: a review of unresolved issues and directions for future research
P Malanotte-Rizzoli, V Artale, GL Borzelli-Eusebi, S Brenner, A Crise, ...
Ocean Science 10 (3), 281-322, 2014
1722014
Mixing in the Bosphorus Strait and the Black Sea continental shelf: observations and a model of the dense water outflow
E Özsoy, D Di Iorio, MC Gregg, JO Backhaus
Journal of marine systems 31 (1-3), 99-135, 2001
1462001
Coastal/deep ocean interactions in the Black Sea and their ecological/environmental impacts
E Özsoy, YP Ilyin, Ü Ünlüata
Journal of Marine Systems 7 (2-4), 293-320, 1996
1311996
Flow, water mass changes, and hydraulics in the Bosphorus
MC Gregg, E Özsoy
Journal of Geophysical Research: Oceans 107 (C3), 2-1-2-23, 2002
1292002
Filling of the Marmara Sea by the Dardanelles lower layer inflow
Ş Beşiktepe, E Özsoy, Ü Ünlüata
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 40 (9), 1815-1838, 1993
1231993
Seasonal variability of the Caspian Sea three-dimensional circulation, sea level and air-sea interaction
RA Ibrayev, E Özsoy, C Schrum, HI Sur
Ocean Science 6 (1), 311-329, 2010
1162010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20