Παρακολούθηση
Herbert Tanner
Herbert Tanner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα udel.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flocking in fixed and switching networks
HG Tanner, A Jadbabaie, GJ Pappas
IEEE Transactions on Automatic control 52 (5), 863-868, 2007
16552007
Stable flocking of mobile agents, Part I: Fixed topology
HG Tanner, A Jadbabaie, GJ Pappas
42nd IEEE International Conference on Decision and Control (IEEE Cat. No …, 2003
1292*2003
Leader-to-formation stability
HG Tanner, GJ Pappas, V Kumar
IEEE Transactions on robotics and automation 20 (3), 443-455, 2004
9782004
On the controllability of nearest neighbor interconnections
HG Tanner
2004 43rd IEEE conference on decision and control (CDC)(IEEE Cat. No …, 2004
5472004
Nonholonomic navigation and control of cooperating mobile manipulators
HG Tanner, SG Loizou, KJ Kyriakopoulos
IEEE Transactions on robotics and automation 19 (1), 53-64, 2003
4032003
Hybrid control for connectivity preserving flocking
MM Zavlanos, HG Tanner, A Jadbabaie, GJ Pappas
IEEE Transactions on Automatic Control 54 (12), 2869-2875, 2009
2472009
Towards decentralization of multi-robot navigation functions
HG Tanner, A Kumar
Proceedings of the 2005 IEEE international conference on robotics and …, 2005
1882005
Tier-based strictly local constraints for phonology
J Heinz, C Rawal, HG Tanner
Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2011
1722011
Flocking with obstacle avoidance in switching networks of interconnected vehicles
HG Tanner
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings …, 2004
1482004
Nonholonomic motion planning for mobile manipulators
HG Tanner, KJ Kyriakopoulos
Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference …, 2000
1482000
Flocking in teams of nonholonomic agents
HG Tanner, A Jadbabaie, GJ Pappas
Cooperative Control: A Post-Workshop Volume 2003 Block Island Workshop on …, 2005
1452005
Formation stabilization of multiple agents using decentralized navigation functions.
HG Tanner, A Kumar
Robotics: Science and systems 1, 49-56, 2005
1342005
Switched uav-ugv cooperation scheme for target detection
HG Tanner
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
1292007
Decentralized cooperative control of heterogeneous vehicle groups
HG Tanner, DK Christodoulakis
Robotics and autonomous systems 55 (11), 811-823, 2007
1232007
Backstepping for nonsmooth systems
HG Tanner, KJ Kyriakopoulos
Automatica 39 (7), 1259-1265, 2003
1162003
Input-to-state stability on formation graphs
HG Tanner, GJ Pappas, V Kumar
Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control, 2002. 3 …, 2002
1112002
Flocking, formation control, and path following for a group of mobile robots
LAV Reyes, HG Tanner
IEEE Transactions on Control Systems Technology 23 (4), 1268-1282, 2014
1062014
Complex networked control systems: Introduction to the special section
CT Abdallah, HG Tanner
IEEE Control Systems Magazine 27 (4), 30-32, 2007
772007
Experimental implementation of flocking algorithms in wheeled mobile robots
A Regmi, R Sandoval, R Byrne, H Tanner, CT Abdallah
Proceedings of the 2005, American Control Conference, 2005., 4917-4922, 2005
762005
Nonholonomic stabilization with collision avoidance for mobile robots
HG Tanner, S Loizou, KJ Kyriakopoulos
Proceedings 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and …, 2001
752001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20