Παρακολούθηση
Akihiro Nakao
Akihiro Nakao
Professor, The University of Tokyo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nakao-lab.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GENI: A federated testbed for innovative network experiments
M Berman, JS Chase, L Landweber, A Nakao, M Ott, D Raychaudhuri, ...
Computer Networks 61, 5-23, 2014
6972014
Software-defined networking: A survey
H Farhady, HY Lee, A Nakao
Computer Networks 81, 79-95, 2015
4342015
A routing underlay for overlay networks
A Nakao, L Peterson, A Bavier
Proceedings of the 2003 conference on Applications, technologies …, 2003
3582003
Challenges in resource allocation in network virtualization
A Haider, R Potter, A Nakao
20th ITC specialist seminar 18 (2009), 2009
1762009
End-to-end network slicing for 5G mobile networks
A Nakao, P Du, Y Kiriha, F Granelli, AA Gebremariam, T Taleb, M Bagaa
Journal of Information Processing 25, 153-163, 2017
1672017
PERMIT: Network slicing for personalized 5G mobile telecommunications
T Taleb, B Mada, MI Corici, A Nakao, H Flinck
IEEE Communications Magazine 55 (5), 88-93, 2017
1192017
Vehicle control system coordinated between cloud and mobile edge computing
K Sasaki, N Suzuki, S Makido, A Nakao
2016 55th Annual Conference of the Society of Instrument and Control …, 2016
1022016
Scalable routing overlay networks
A Nakao, L Peterson, A Bavier
ACM SIGOPS Operating Systems Review 40 (1), 49-61, 2006
892006
spow: On-demand cloud-based eddos mitigation mechanism
SH Khor, A Nakao
HotDep (Fifth Workshop on Hot Topics in System Dependability), 2009
822009
Network virtualization: Implementation steps towards the future internet
K Tutschku, T Zinner, A Nakao, P Tran-Gia
Electronic Communications of the EASST 17, 2009
802009
P2P soft security: On evolutionary dynamics of P2P incentive mechanism
Y Wang, A Nakao, AV Vasilakos, J Ma
Computer Communications 34 (3), 241-249, 2011
752011
CoreLab: An emerging network testbed employing hosted virtual machine monitor
A Nakao, R Ozaki, Y Nishida
Proceedings of the 2008 ACM CoNEXT conference, 1-6, 2008
732008
Network virtualization as foundation for enabling new network architectures and applications
A Nakao
IEICE transactions on communications 93 (3), 454-457, 2010
682010
Poisonedwater: An improved approach for accurate reputation ranking in P2P networks
Y Wang, A Nakao
Future Generation Computer Systems 26 (8), 1317-1326, 2010
572010
Towards 5G network slicing over multiple-domains
I Afolabi, A Ksentini, M Bagaa, T Taleb, M Corici, A Nakao
IEICE Transactions on Communications 100 (11), 1992-2006, 2017
552017
Software-defined data plane enhancing SDN and NFV
A Nakao
IEICE Transactions on Communications 98 (1), 12-19, 2015
502015
Toward in-network deep machine learning for identifying mobile applications and enabling application specific network slicing
A Nakao, P Du
IEICE Transactions on Communications 101 (7), 1536-1543, 2018
472018
On cooperative and efficient overlay network evolution based on a group selection pattern
Y Wang, A Nakao
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 40 …, 2009
472009
DDoS defense as a network service
P Du, A Nakao
2010 IEEE Network Operations and Management Symposium-NOMS 2010, 894-897, 2010
452010
Constructing end-to-end paths for playing media objects
A Nakao, L Peterson, A Bavier
2001 IEEE Open Architectures and Network Programming Proceedings. OPENARCH …, 2001
452001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20