Παρακολούθηση
Moreno Marcellini
Moreno Marcellini
PostDoc in PhysicalChemistry at CNRS/CREE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα saint-gobain.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Polyproline as a minimal antifreeze protein mimic that enhances the cryopreservation of cell monolayers
B Graham, TL Bailey, JRJ Healey, M Marcellini, S Deville, MI Gibson
Angewandte Chemie International Edition 56 (50), 15941-15944, 2017
1062017
Superconducting spin valves based on epitaxial Fe/V superlattices
G Nowak, H Zabel, K Westerholt, I Garifullin, M Marcellini, A Liebig, ...
Physical Review B 78 (13), 134520, 2008
722008
Deciphering solution scattering data with experimentally guided molecular dynamics simulations
A Björling, S Niebling, M Marcellini, D van der Spoel, S Westenhoff
Journal of chemical theory and computation 11 (2), 780-787, 2015
552015
Dimensionality crossover in the induced magnetization of Pd layers
M Pärnaste, M Marcellini, E Holmström, N Bock, J Fransson, O Eriksson, ...
Journal of physics: Condensed matter 19 (24), 246213, 2007
512007
Sample preserving deep interface characterization technique
E Holmström, W Olovsson, IA Abrikosov, AMN Niklasson, B Johansson, ...
Physical review letters 97 (26), 266106, 2006
512006
Time-lapse, in situ imaging of ice crystal growth using confocal microscopy
M Marcellini, C Noirjean, D Dedovets, J Maria, S Deville
ACS omega 1 (5), 1019-1026, 2016
322016
Changes in electronic structure of copper films in aqueous solutions
KO Kvashnina, SM Butorin, A Modin, I Soroka, M Marcellini, JH Guo, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 19 (22), 226002, 2007
322007
Dimensionality and confinement effects in δ-doped Pd (Fe) layers
ET Papaioannou, V Kapaklis, A Taroni, M Marcellini, B Hjörvarsson
Journal of Physics: Condensed Matter 22 (23), 236004, 2010
302010
Oscillatory exchange coupling in the two-dimensional limit
M Pärnaste, M Marcellini, B Hjörvarsson
Journal of Physics: Condensed Matter 17 (44), L477, 2005
282005
Investigation of interface properties of Ni/Cu multilayers by high kinetic energy photoelectron spectroscopy
S Granroth, R Knut, M Marcellini, G Andersson, S Svensson, O Karis, ...
Physical Review B 80 (9), 094104, 2009
252009
Freezing-induced self-assembly of amphiphilic molecules
PA Albouy, S Deville, A Fulkar, K Hakouk, M Impéror-Clerc, M Klotz, Q Liu, ...
Soft Matter 13 (9), 1759-1763, 2017
202017
Influence of boundaries on magnetic ordering in Fe/V superlattices
M Ahlberg, M Marcellini, A Taroni, G Andersson, M Wolff, B Hjörvarsson
Physical Review B 81 (21), 214429, 2010
172010
Influence of the distribution of the inherent ordering temperature on the ordering in layered magnets
M Marcellini, M Pärnaste, B Hjörvarsson, M Wolff
Physical Review B 79 (14), 144426, 2009
172009
Dynamics and ordering of weakly Brownian particles in directional drying
C Noirjean, M Marcellini, S Deville, TE Kodger, C Monteux
Physical Review Materials 1 (6), 065601, 2017
162017
Deconvoluting protein (un) folding structural ensembles using X-ray scattering, nuclear magnetic resonance spectroscopy and molecular dynamics simulation
A Nasedkin, M Marcellini, TL Religa, SM Freund, A Menzel, AR Fersht, ...
PLoS One 10 (5), e0125662, 2015
162015
In situ X-ray absorption study of copper films in ground water solutions
KO Kvashnina, SM Butorin, A Modin, I Soroka, M Marcellini, J Nordgren, ...
Chemical Physics Letters 447 (1-3), 54-57, 2007
112007
Accurate prediction of protein NMR spin relaxation by means of polarizable force fields. Application to strongly anisotropic rotational diffusion
M Marcellini, MH Nguyen, M Martin, M Hologne, O Walker
The Journal of Physical Chemistry B 124 (25), 5103-5112, 2020
102020
The effect of strain and interfaces on the orbital moment in Fe/V superlattices
M Björck, M Pärnaste, M Marcellini, G Andersson, B Hjörvarsson
Journal of magnetism and magnetic materials 313 (1), 230-235, 2007
102007
Transient isomers in the photodissociation of bromoiodomethane
M Marcellini, A Nasedkin, B Zietz, J Petersson, J Vincent, F Palazzetti, ...
The Journal of Chemical Physics 148 (13), 2018
82018
The influence of interlayer exchange coupling on magnetic ordering in Fe/V superlattices
M Marcellini, M Pärnaste, B Hjörvarsson, G Nowak, H Zabel
Journal of magnetism and magnetic materials 321 (9), 1214-1220, 2009
82009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20