Παρακολούθηση
SouYoung Jin
SouYoung Jin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dartmouth.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic adaptation of object detectors to new domains using self-training
A RoyChowdhury, P Chakrabarty, A Singh, SY Jin, H Jiang, L Cao, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1172019
Unsupervised hard example mining from videos for improved object detection
SY Jin, A RoyChowdhury, H Jiang, A Singh, A Prasad, D Chakraborty, ...
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 307-324, 2018
612018
End-to-end face detection and cast grouping in movies using erdos-renyi clustering
SY Jin, H Su, C Stauffer, E Learned-Miller
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 5276-5285, 2017
492017
Spoken Moments: Learning Joint Audio-Visual Representations from Video Descriptions
M Monfort, SY Jin, A Liu, D Harwath, R Feris, J Glass, A Oliva
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
232021
Essential body-joint and atomic action detection for human activity recognition using longest common subsequence algorithm
SY Jin, HJ Choi
Computer Vision-ACCV 2012 Workshops: ACCV 2012 International Workshops …, 2013
222013
An Intelligent Multi-Sensor Surveillance System for Elderly Care
SY Jin, YS Jeong, C Park, KJ Oh, HJ Choi
Smart Computing Review 2 (4), 296-307, 2012
202012
Cross-modal discrete representation learning
AH Liu, SY Jin, CIJ Lai, A Rouditchenko, A Oliva, J Glass
arXiv preprint arXiv:2106.05438, 2021
122021
Jigsaw puzzle image retrieval via pairwise compatibility measurement
SY Jin, S Lee, NA Azis, HJ Choi
2014 International Conference on Big Data and Smart Computing (BIGCOMP), 123-127, 2014
82014
A randomized algorithm for natural object colorization
SY Jin, HJ Choi, YW Tai
Computer Graphics Forum 33 (2), 205-214, 2014
62014
Construction of an automated screening system to predict breast cancer diagnosis and prognosis
SY Jin, JK Won, H Lee, HJ Choi
Basic and Applied Pathology 5 (1), 15-18, 2012
62012
How Transferable are Video Representations Based on Synthetic Data?
Y Kim
Massachusetts Institute of Technology, 2022
42022
Clustering space-time interest points for action representation
SY Jin, HJ Choi
Sixth International Conference on Machine Vision (ICMV 2013) 9067, 286-290, 2013
32013
Half&Half: New Tasks and Benchmarks for Studying Visual Common Sense
A Singh, H Su, SY Jin, H Jiang, C Manjesh, G Luo, Z He, L Hong, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
22019
Depth consistency evaluation for error-pose detection
SY Jin, HJ Choi, Y Iraqi
Sixth International Conference on Machine Vision (ICMV 2013) 9067, 281-285, 2013
2013
Non-simultaneous sampling deactivation during the parameter approximation of a topic model
YS Jeong, SY Jin, HJ Choi
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS) 7 (1), 81-98, 2013
2013
Question-Answer Topic Association for Reusing Experience in Software Developer Community
CG Lim, YS Jeong, SY Jin, HJ Choi
The Fourth International Conference on Emerging Databases-Technologies …, 2012
2012
Automatic Detection of Required Body-Joints
SY Jin, HJ Choi
International Conference on Smart Convergence Technologies and Applications …, 2012
2012
Non-Simultaneous Sampling Deactivation in Parameter Approximation of Topic Model
YS Jeong, SY Jin, HJ Choi
International Conference on Smart Convergence Technologies and Applications …, 2012
2012
Food Image Representation by Analyzing Ingredients
SY Jin, HJ Choi
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference, 425-428, 2011
2011
Spoken Moments: Learning Joint Audio-Visual Representations from Video Descriptions (Supplementary Material)
M Monfort, SY Jin, A Liu, D Harwath, R Feris, J Glass, A Oliva
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20