Παρακολούθηση
Xiaowen Dong
Xiaowen Dong
University of Oxford, Massachusetts Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα robots.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning Laplacian matrix in smooth graph signal representations
X Dong, D Thanou, P Frossard, P Vandergheynst
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (23), 6160-6173, 2016
521*2016
Learning graphs from data: A signal representation perspective
X Dong, D Thanou, M Rabbat, P Frossard
IEEE Signal Processing Magazine 36 (3), 44-63, 2019
2642019
Clustering on multi-layer graphs via subspace analysis on Grassmann manifolds
X Dong, P Frossard, P Vandergheynst, N Nefedov
IEEE Transactions on Signal Processing 62 (4), 905-918, 2014
1852014
Clustering with multi-layer graphs: A spectral perspective
X Dong, P Frossard, P Vandergheynst, N Nefedov
IEEE Transactions on Signal Processing 60 (11), 5820-5831, 2012
1552012
Multiscale event detection in social media
X Dong, D Mavroeidis, F Calabrese, P Frossard
Data Mining and Knowledge Discovery 29 (5), 1374-1405, 2015
1392015
Learning heat diffusion graphs
D Thanou, X Dong, D Kressner, P Frossard
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks 3 (3 …, 2017
1282017
Data for Refugees: The D4R Challenge on mobility of Syrian refugees in Turkey
AA Salah, A Pentland, B Lepri, E Letouzé, P Vinck, YA de Montjoye, ...
arXiv preprint arXiv:1807.00523, 2018
71*2018
Interpretable neural architecture search via Bayesian optimisation with Weisfeiler-Lehman kernels
B Ru, X Wan, X Dong, MA Osborne
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021
49*2021
Graph signal processing for machine learning: A review and new perspectives
X Dong, D Thanou, L Toni, M Bronstein, P Frossard
IEEE Signal Processing Magazine 37 (6), 117-127, 2020
472020
Structural analysis of network traffic matrix via relaxed principal component pursuit
Z Wang, K Hu, K Xu, B Yin, X Dong
Computer Networks 56 (7), 2049-2067, 2012
462012
Learning of structured graph dictionaries
X Zhang, X Dong, P Frossard
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing …, 2012
452012
Behavioral attributes and financial churn prediction
E Kaya, X Dong, Y Suhara, S Balcisoy, B Bozkaya
EPJ Data Science 7 (1), 41, 2018
292018
Understanding over-squashing and bottlenecks on graphs via curvature
J Topping, F Di Giovanni, BP Chamberlain, X Dong, MM Bronstein
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022
282022
Mobility patterns are associated with experienced income segregation in large US cities
E Moro, D Calacci, X Dong, A Pentland
Nature communications 12 (1), 1-10, 2021
272021
Social bridges in urban purchase behavior
X Dong, Y Suhara, B Bozkaya, VK Singh, B Lepri, A Pentland
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 9 (3), 33, 2018
272018
Inference of mobility patterns via spectral graph wavelets
X Dong, A Ortega, P Frossard, P Vandergheynst
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing …, 2013
262013
SaferCity: A system for detecting and analyzing incidents from social media
M Berlingerio, F Calabrese, G Di Lorenzo, X Dong, Y Gkoufas, ...
IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), 1077-1080, 2013
252013
Segregated interactions in urban and online space
X Dong, AJ Morales, E Jahani, E Moro, B Lepri, B Bozkaya, C Sarraute, ...
EPJ Data Science 9 (1), 20, 2020
242020
Segregation and polarization in urban areas
AJ Morales, X Dong, Y Bar-Yam, A Pentland
Royal Society Open Science 6 (10), 190573, 2019
232019
Sentiment correlation in financial news networks and associated market movements
X Wan, J Yang, S Marinov, JP Calliess, S Zohren, X Dong
Scientific Reports 11 (1), 1-12, 2021
172021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20