Παρακολούθηση
Tsoukala V.K.
Tsoukala V.K.
Professor of Enviromental Marine Engineering, Director of the Laboratory of Harbour Works NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Beach erosion and consequential impacts due to the presence of harbours in sandy beaches in Greece and Cyprus
VK Tsoukala, V Katsardi, K Ηadjibiros, CI Moutzouris
Environmental processes 2 (1), 55-71, 2015
542015
An integrated wave modelling framework for extreme and rare events for climate change in coastal areas–the case of Rethymno, Crete
VK Tsoukala, M Chondros, ZG Kapelonis, N Martzikos, A Lykou, ...
Oceanologia 58 (2), 71-89, 2016
492016
A bibliometric assessment of progress in marine spatial planning
VI Chalastani, VK Tsoukala, H Coccossis, CM Duarte
Marine Policy 127, 104329, 2021
432021
Wave transmission in harbors through flushing culverts
VK Tsoukala, CI Moutzouris
Ocean Engineering 36 (6-7), 434-445, 2009
432009
Reconciling tourism development and conservation outcomes through marine spatial planning for a Saudi Giga-Project in the Red Sea (The Red Sea Project, Vision 2030)
VI Chalastani, P Manetos, AM Al-Suwailem, JA Hale, AP Vijayan, ...
Frontiers in Marine Science 7, 168, 2020
392020
Improvement of marina design technology using hydrodynamic models
AI Stamou, IK Katsiris, CI Moutzouris, VK Tsoukala
Global Nest 6 (1), 63-72, 2004
292004
Statistical analysis of Mediterranean coastal storms
NT Martzikos, PE Prinos, CD Memos, VK Tsoukala
Oceanologia 63 (1), 133-148, 2021
282021
Integrated modelling of sea-state forecasts for safe navigation and operational management in ports: Application in the Mediterranean Sea
C Makris, Y Androulidakis, T Karambas, A Papadimitriou, A Metallinos, ...
Applied Mathematical Modelling 89, 1206-1234, 2021
282021
Harnessing wind and wave resources for a Hybrid Renewable Energy System in remote islands: a combined stochastic and deterministic approach
E Moschos, G Manou, P Dimitriadis, V Afentoulis, D Koutsoyiannis, ...
Energy Procedia 125, 415-424, 2017
282017
Water footprint assessment considering climate change effects on future agricultural production in Mediterranean region
MP Papadopoulou, D Charchousi, VK Tsoukala, C Giannakopoulos, ...
Desalination and Water Treatment 57 (5), 2232-2242, 2016
242016
How evapotranspiration process may affect the estimation of water footprint indicator in agriculture?
D Charchousi, VK Tsoukala, MP Papadopoulou
Desalination and Water Treatment 53 (12), 3234-3243, 2015
242015
Three-dimensional wave diffraction in the vicinity of openings in coastal structures
KA Belibassakis, VK Tsoukala, V Katsardi
Applied Ocean Research 45, 40-54, 2014
202014
Integrating short-and long-term statistics for short-crested waves in deep and intermediate waters
DI Malliouri, CD Memos, ND Tampalis, TH Soukissian, VK Tsoukala
Applied Ocean Research 82, 346-361, 2019
192019
Storm clustering and classification for the port of Rethymno in Greece
N Martzikos, V Afentoulis, V Tsoukala, N Martzikos, V Afentoulis, ...
Water Util. J 20, 67-79, 2018
192018
Wave transformation through flushing culverts operating at seawater level in coastal structures
VK Tsoukala, V Katsardi, KA Belibassakis
Ocean engineering 89, 211-229, 2014
162014
Wave and Dissolved Oxygen transmission analysis in harbors using flushing culverts: An experimental approach
VK Tsoukala, CK Gaitanis, AI Stamou, CI Moutzouris
GLOBAL NEST JOURNAL 12 (2), 152-160, 2010
162010
Key research issues of coastal storm analysis
NT Martzikos, PE Prinos, CD Memos, VK Tsoukala
Ocean & coastal management 199, 105389, 2021
152021
Assessing failure probability of coastal structures based on probabilistic representation of sea conditions at the structures’ location
DI Malliouri, CD Memos, TH Soukissian, VK Tsoukala
Applied Mathematical Modelling 89, 710-730, 2021
152021
A coastal flood early-warning system based on offshore sea state forecasts and artificial neural networks
M Chondros, A Metallinos, A Papadimitriou, C Memos, V Tsoukala
Journal of marine science and engineering 9 (11), 1272, 2021
142021
Accu-Waves: A decision support tool for navigation safety in ports
C Memos, C Makris, A Metallinos, T Karambas, D Zissis, M Chondros, ...
1st International Scientific DMPCO Conference, Athens, Greece, 2019
122019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20