Παρακολούθηση
P S Sastry
P S Sastry
Department Electrical Engineering, Indian Institute of Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iisc.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust Loss functions under label noise for deep networks
A Ghosh, H Kumar, PS Sastry
AAAI, 2017, 2017
970*2017
Varieties of learning automata: an overview
MAL Thathachar, PS Sastry
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 32 …, 2002
4982002
A survey of temporal data mining
S Laxman, PS Sastry
Sadhana 31, 173-198, 2006
4912006
Networks of learning automata: Techniques for online stochastic optimization
MAL Thathachar, PS Sastry
Springer Science & Business Media, 2003
4792003
Memory neuron networks for identification and control of dynamical systems
PS Sastry, G Santharam, KP Unnikrishnan
IEEE transactions on neural networks 5 (2), 306-319, 1994
4451994
Decentralized learning of Nash equilibria in multi-person stochastic games with incomplete information
PS Sastry, VV Phansalkar, MAL Thathachar
IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics 24 (5), 769-777, 1994
3751994
Noise tolerance under risk minimization
N Manwani, PS Sastry
IEEE transactions on cybernetics 43 (3), 1146-1151, 2013
3222013
A reinforcement learning approach to automatic generation control
TPI Ahamed, PSN Rao, PS Sastry
Electric power systems research 63 (1), 9-26, 2002
2482002
Making risk minimization tolerant to label noise
A Ghosh, N Manwani, PS Sastry
Neurocomputing 160, 93-107, 2015
2422015
Analysis of the back-propagation algorithm with momentum
VV Phansalkar, PS Sastry
IEEE Transactions on Neural Networks 5 (3), 505-506, 1994
2281994
A new approach to the design of reinforcement schemes for learning automata
MAL Thathachar, PS Sastry
IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, 168-175, 1985
1901985
A fast algorithm for finding frequent episodes in event streams
S Laxman, PS Sastry, KP Unnikrishnan
Proceedings of the 13th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2007
1842007
Discovering frequent episodes and learning hidden markov models: A formal connection
S Laxman, PS Sastry, KP Unnikrishnan
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 17 (11), 1505-1517, 2005
1762005
An Online Power System Stability Monitoring System Using Convolutional Neural Networks
A Gupta, G Gurrala, PS Sastry
IEEE Transactions on Power Systems 34 (2), 864-872, 2019
1672019
A font and size-independent OCR system for printed Kannada documents using support vector machines
TV Ashwin, PS Sastry
Sadhana 27, 35-58, 2002
1612002
A class of rapidly converging algorithms for learning automata
MAL Thathachar
Proceedings of the IEEE International Conference on Cybernetics and Society …, 1984
1281984
Fingerprint classification using a feedback-based line detector
S Shah, PS Sastry
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 34 …, 2004
962004
Continuous action set learning automata for stochastic optimization
G Santharam, PS Sastry, MAL Thathachar
Journal of the Franklin Institute 331 (5), 607-628, 1994
921994
Learning optimal discriminant functions through a cooperative game of automata
MAL Thathachar, PS Sastry
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 17 (1), 73-85, 1987
891987
Geometric decision tree
N Manwani, PS Sastry
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 42 …, 2011
862011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20