Παρακολούθηση
Mariusz Barczak
Mariusz Barczak
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umcs.pl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adsorption of phenolic compounds by activated carbon—a critical review
A Dąbrowski, P Podkościelny, Z Hubicki, M Barczak
Chemosphere 58 (8), 1049-1070, 2005
16582005
Ordered mesoporous carbons as effective sorbents for removal of heavy metal ions
M Barczak, K Michalak-Zwierz, K Gdula, K Tyszczuk-Rotko, ...
Microporous and Mesoporous Materials 211, 162-173, 2015
1142015
Enhanced uranium removal from acidic wastewater by phosphonate-functionalized ordered mesoporous silica: Surface chemistry matters the most
DA Giannakoudakis, I Anastopoulos, M Barczak, Ε Αntoniou, ...
Journal of Hazardous Materials 413, 125279, 2021
732021
A new generation of surface active carbon textiles as reactive adsorbents of indoor formaldehyde
G De Falco, M Barczak, F Montagnaro, TJ Bandosz
ACS applied materials & interfaces 10 (9), 8066-8076, 2018
672018
Sorption of diclofenac onto functionalized mesoporous silicas: Experimental and theoretical investigations
M Barczak, M Wierzbicka, P Borowski
Microporous and Mesoporous Materials 264, 254-264, 2018
522018
Palladium adsorption and preconcentration onto thiol-and amine-functionalized mesoporous silicas with respect to analytical applications
J Dobrzyńska, R Dobrowolski, R Olchowski, E Zięba, M Barczak
Microporous and mesoporous materials 274, 127-137, 2019
512019
Micro-and nanostructured sol-gel-based materials for optical chemical sensing (2005–2015)
M Barczak, C McDonagh, D Wencel
Microchimica Acta 183, 2085-2109, 2016
512016
Analysis of interactions of mustard gas surrogate vapors with porous carbon textiles
DA Giannakoudakis, M Barczak, M Florent, TJ Bandosz
Chemical Engineering Journal 362, 758-766, 2019
452019
Pyridine-, thiol-and amine-functionalized mesoporous silicas for adsorptive removal of pharmaceuticals
M Barczak, R Dobrowolski, P Borowski, DA Giannakoudakis
Microporous and Mesoporous Materials 299, 110132, 2020
442020
The development and characterisation of novel hybrid sol–gel-derived films for optical pH sensing
D Wencel, M Barczak, P Borowski, C McDonagh
Journal of Materials Chemistry 22 (23), 11720-11729, 2012
422012
Template removal from mesoporous silicas using different methods as a tool for adjusting their properties
M Barczak
New Journal of Chemistry 42 (6), 4182-4191, 2018
402018
Amino-functionalized SBA-15 mesoporous silicas as sorbents of platinum (IV) ions
R Dobrowolski, M Oszust-Cieniuch, J Dobrzyńska, M Barczak
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 435, 63-70, 2013
392013
Functionalization of mesoporous silica surface with carboxylic groups by Meldrum’s acid and its application for sorption of proteins
M Barczak
Journal of Porous Materials 26, 291-300, 2019
382019
Synthesis and application of thiolated mesoporous silicas for sorption, preconcentration and determination of platinum
M Barczak, J Dobrzyńska, M Oszust, E Skwarek, J Ostrowski, E Zięba, ...
Materials Chemistry and Physics 181, 126-135, 2016
382016
Functionalized SBA-15 organosilicas as sorbents of zinc (II) ions
M Barczak, E Skwarek, W Janusz, A Dąbrowski, S Pikus
Applied surface science 256 (17), 5370-5375, 2010
382010
Synthesis and structure of pyridine-functionalized mesoporous SBA-15 organosilicas and their application for sorption of diclofenac
M Barczak
Journal of Solid State Chemistry 258, 232-242, 2018
352018
Structure-adsorption properties of ethylene-bridged polysilsesquioxanes and polysiloxanes functionalized with different groups
M Barczak, P Borowski, A Dąbrowski
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 347 (1-3 …, 2009
352009
Bridged polysilsesquioxane xerogels functionalizated by amine-and thiol-groups: synthesis, structure, adsorption properties
A DA, NV STOLYARCHUK, IV Melnyk, YL Zub
Adsorption 11, 501-517, 2005
332005
Novel approaches utilizing metal-organic framework composites for the extraction of organic compounds and metal traces from fish and seafood
SC Vardali, N Manousi, M Barczak, DA Giannakoudakis
Molecules 25 (3), 513, 2020
322020
Evaluation of nitrogen-and sulfur-doped porous carbon textiles as electrode materials for flexible supercapacitors
M Barczak, TJ Bandosz
Electrochimica Acta 305, 125-136, 2019
322019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20