Παρακολούθηση
Fragkiskos D. Malliaros
Fragkiskos D. Malliaros
Assistant Professor, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα centralesupelec.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Clustering and community detection in directed networks: A survey
FD Malliaros, M Vazirgiannis
Physics reports 533 (4), 95-142, 2013
7622013
Locating influential nodes in complex networks
FD Malliaros, MEG Rossi, M Vazirgiannis
Scientific reports 6 (1), 1-10, 2016
1492016
A Graph Degeneracy-based Approach to Keyword Extraction
AJP Tixier, FD Malliaros, M Vazirgiannis
EMNLP, 2016
932016
The Core Decomposition of Networks: Theory, Algorithms and Applications
F Malliaros, C Giatsidis, A Papadopoulos, M Vazirgiannis
The VLDB Journal, 2020
792020
To stay or not to stay: modeling engagement dynamics in social graphs
FD Malliaros, M Vazirgiannis
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
762013
CoreCluster: A degeneracy based graph clustering framework
C Giatsidis, F Malliaros, DM Thilikos, M Vazirgiannis
AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2014
722014
Graph-Based Term Weighting for Text Categorization
FD Malliaros, K Skianis
Proceedings of the social media and risk (SoMeRis), ASONAM 2015 workshop. 15, 98, 2015
692015
Semi-Supervised Learning and Graph Neural Networks for Fake News Detection
A Benamira, B Devillers, E Lesot, AK Ray, M Saadi, FD Malliaros
ASONAM, 2019
582019
Spread it good, spread it fast: Identification of influential nodes in social networks
MEG Rossi, FD Malliaros, M Vazirgiannis
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 101-102, 2015
452015
Fast robustness estimation in large social graphs: Communities and anomaly detection
FD Malliaros, V Megalooikonomou, C Faloutsos
Proceedings of the 2012 SIAM International Conference on Data Mining, 942-953, 2012
442012
Graphsvx: Shapley value explanations for graph neural networks
A Duval, FD Malliaros
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2021
292021
Multi-task Learning for Influence Estimation and Maximization
G Panagopoulos, FD Malliaros, M Vazirgiannis
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2020
27*2020
Estimating robustness in large social graphs
FD Malliaros, V Megalooikonomou, C Faloutsos
Knowledge and Information Systems 45 (3), 645-678, 2015
252015
Fusing Document, Collection and Label Graph-based Representations with Word Embeddings for Text Classification
K Skianis, F Malliaros, M Vazirgiannis
Proceedings of the Twelfth NAACL Workshop on Graph-Based Methods for Natural …, 2018
232018
MATI: An Efficient Algorithm for Influence Maximization in Social Networks
ME Rossi, B Shi, N Tziortziotis, FD Malliaros, C Giatsidis, M Vazirgiannis
6th International Conference on Complex Networks and Their Applications, 2017
202017
BiasedWalk: Biased sampling for representation learning on graphs
D Nguyen, FD Malliaros
2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 4045-4053, 2018
182018
Expansion properties of large social graphs
FD Malliaros, V Megalooikonomou
International Conference on Database Systems for Advanced Applications, 311-322, 2011
172011
Core Decomposition in Graphs: Concepts, Algorithms and Applications
FD Malliaros, AN Papadopoulos, M Vazirgiannis
EDBT, 2016
162016
Advanced graph mining for community evaluation in social networks and the web
C Giatsidis, FD Malliaros, M Vazirgiannis
Proceedings of the sixth ACM international conference on Web search and data …, 2013
152013
Exponential Family Graph Embeddings
A Celikkanat, FD Malliaros
Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020
132020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20