Παρακολούθηση
Donatos Stavropoulos
Donatos Stavropoulos
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Network store: Exploring slicing in future 5G networks
N Nikaein, E Schiller, R Favraud, K Katsalis, D Stavropoulos, I Alyafawi, ...
Proceedings of the 10th International Workshop on Mobility in the Evolving …, 2015
1992015
Federation of internet experimentation facilities: architecture and implementation
T Wauters, B Vermeulen, W Vandenberghe, P Demeester, S Taylor, ...
European Conference on Networks and Communications (EuCNC 2014), 2014
402014
Design, architecture and implementation of a resource discovery, reservation and provisioning framework for testbeds
D Stavropoulos, A Dadoukis, T Rakotoarivelo, M Ott, T Korakis, ...
2015 13th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad …, 2015
202015
NITOS BikesNet: enabling mobile sensing experiments through the OMF framework in a city-wide environment
G Kazdaridis, D Stavropoulos, V Maglogiannis, T Korakis, S Lalis, ...
2014 IEEE 15th International Conference on Mobile Data Management 1, 89-98, 2014
102014
Demonstration of a Vehicle-to-Infrastructure (V2I) Communication Network Featuring Heterogeneous Sensors and Delay Tolerant Network Capabilities.
D Stavropoulos, G Kazdaridis, T Korakis, D Katsaros, L Tassiulas
TRIDENTCOM, 403-405, 2012
82012
Building virtual 802.11 testbeds towards open 5G experimentation
K Kousias, K Katsalis, D Stavropoulos, T Korakis, L Tassiulas
2016 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 1-7, 2016
72016
Enabling mobile sensing through a dtn framework
V Maglogiannis, G Kazdaridis, D Stavropoulos, T Korakis, L Tassiulas
Proceedings of the 8th ACM international workshop on Wireless network …, 2013
52013
A framework and experimental study for discrimination of collision and channel errors in wireless lans
G Kyriakou, D Stavropoulos, I Koutsopoulos, T Korakis, L Tassiulas
International Conference on Testbeds and Research Infrastructures, 271-285, 2011
52011
Enabling experimentation in mobile sensing scenarios through 4g networks: The nitos approach
D Stavropoulos, G Kazdaridis, N Makris, H Niavis, I Igoumenos, T Korakis, ...
2015 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 502-506, 2015
22015
A demonstration of the NITOS BikesNet framework
G Kazdaridis, D Stavropoulos, S Ioannidis, T Korakis, S Lalis, L Tassiulas
2014 IEEE 15th International Conference on Mobile Data Management 1, 364-367, 2014
22014
Matching theory application for efficient allocation of indivisible testbed resources
D Stavropoulos, V Miliotis, T Korakis, L Tassiulas
NOMS 2020-2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 1-7, 2020
12020
On the Implementation of Matching Theory Based Resource Allocation in Networking Testbeds
D Stavropoulos, V Miliotis, T Korakis, L Tassiulas
NOMS 2020-2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 1-2, 2020
2020
NITOS BikesNet: Enabling Mobile Sensing Experiments through the OMF Framework in a city-wide environment
D Stavropoulos, V Maglogiannis, T Korakis, S Lalis, L Tassiulas
2014
Control plane extension-Status of the SFA deployment
T Parmentelat, J Auge, L Baron, MA Larabi, N Mouratidis, H Niavis, ...
2013
Detailed specifications for first cycle ready
F Schreiner, W Vandenberghe, L Baron, C Bermudo, A Vico, ...
2013
MS31-‐First design specification for facilities
C Scognamiglio, M Sioutis, B Vermeulen, A Vico, C Oton, D Stavropoulos, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16