Παρακολούθηση
Raghu N. Kacker
Raghu N. Kacker
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nist.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Random-effects model for meta-analysis of clinical trials: an update
R DerSimonian, R Kacker
Contemporary clinical trials 28 (2), 105-114, 2007
19172007
Off-line Quality Control, Parameter Design, and the Taguchi Method
RN Kackar.
Journal of Quality Technology 17, 176-209., 1985
12371985
Taguchi's parameter design: a panel discussion
VN Nair, B Abraham, J MacKay, G Box, RN Kacker, TJ Lorenzen, ...
Technometrics 34 (2), 127-161, 1992
9641992
Approximations for Standard Errors of Estimators of Fixed and Random Effects in mixed Linear Models
RN Kackar, DA Harville
Journal of American Statistical Association 79, 853-862., 1984
6591984
Uncertainties in scaling factors for ab initio vibrational frequencies
KK Irikura, RD Johnson, RN Kacker
The Journal of Physical Chemistry A 109 (37), 8430-8437, 2005
5342005
Performance measures independent of adjustment: an explanation and extension of Taguchi's signal-to-noise ratios
RV Leon, AC Shoemaker, RN Kacker
Technometrics 29 (3), 253-265, 1987
4421987
IPOG: A general strategy for t-way software testing
Y Lei, R Kacker, DR Kuhn, V Okun, J Lawrence
14th Annual IEEE International Conference and Workshops on the Engineering …, 2007
4302007
IPOG/IPOG‐D: efficient test generation for multi‐way combinatorial testing
Y Lei, R Kacker, DR Kuhn, V Okun, J Lawrence
Software Testing, Verification and Reliability 18 (3), 125-148, 2008
3602008
Introduction to Combinatorial Testing
DR Kuhn, RN Kacker, Y Lei
CRC Press, A Chapman & Hall Book, Boca Raton FL, USA, 2013
3082013
Off-line Quality Control in Integrated Circuit Fabrication Using Experimental Design
MS Phadke, DV Speeney, RN Kackar, MJ Grieco
Bell System Technical Journal 62, 1273-1309., 1983
2521983
On use of Bayesian statistics to make the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement consistent
R Kacker, A Jones
Metrologia 40 (5), 235, 2003
2382003
Practical combinatorial testing: Beyond pairwise
R Kuhn, Y Lei, R Kacker
It Professional 10 (3), 19-23, 2008
2342008
Taguchi's Quality Philosophy: Analysis and Commentary
RN Kackar
Quality Progress, 21-29, 1986
2261986
Practical combinatorial testing
DR Kuhn, RN Kacker, Y Lei
NIST special Publication 800 (142), 142, 2010
2242010
Unbiasedness of Two-State Estimation and Prediction Procedures for Mixed Linear Models
RN Kackar, DA Harville
Communications in Statistics - Theory and Methods 10, 1249-1261, 1981
2201981
Taguchi’s orthogonal arrays are classical designs of experiments
RN Kacker, ES Lagergren, JJ Filliben
Journal of research of the National Institute of Standards and Technology 96 …, 1991
1831991
Refining the in-parameter-order strategy for constructing covering arrays
M Forbes, J Lawrence, Y Lei, RN Kacker, DR Kuhn
Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology …, 2008
1822008
Acts: A combinatorial test generation tool
L Yu, Y Lei, RN Kacker, DR Kuhn
2013 IEEE Sixth International Conference on Software Testing, Verification …, 2013
1772013
Combinatorial software testing
R Kuhn, R Kacker, Y Lei, J Hunter
Computer 42 (8), 94-96, 2009
1762009
Robust Design: A Cost-Effective Method for Improving Manufacturing Processes
RN Kackar, AC Shoemaker
AT&T - Technical Journal 65, 39-50, 1986
1351986
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20