Παρακολούθηση
Emilia Marsellou, PhD
Emilia Marsellou, PhD
Fellow, Centre of Planning and Economic Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kepe.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Economic Inequality and Poverty in Greece: Comparative Analysis and Inter-temporal Trends
C Papatheodorou, Y Dafermos, A Danchev, E Marsellou
Scientific Report/1 December 2008, 2008
112008
Bankrupt Households and Economic Crisis. Evidence from the Greek Courts
E Marsellou, Y Bassiakos
Journal of consumer policy 39 (1), 41-62, 2016
62016
Consumer Price Index fell during Covid-19 lockdown
EG Marsellou
Greek Economic Outlook 42, 16-18, 2020
32020
Consumer and corporate debt in a basic Post-Keynesian model of growth and income distribution.
E Marsellou
15th Conference of the Research Network Macroeconomics and Macroeconomic …, 2011
22011
Consumer borrowing and income inequality in the neoliberal era.
EG Marsellou
Political Economy of Labour, Income Distribution & Exclusion, 65-80, 2018
12018
Functional Income Distribution and Aggregate Demand in Greece
E Marsellou
12015
Macroeconomic implications and growth regimes under alternative interpretations of household debt
EG Marsellou
European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, 2022
2022
Rising energy prices and increased demand exert inflationary pressures on the Greek and euro area economies.
EG Marsellou
Greek Economic Outlook 46, 15-18, 2021
2021
Higher Energy prices drive inflation in Greece and in Eurozone
EG Marsellou
Greek Economic Outlook 45, 15-18, 2021
2021
Regional development in the light of income inequality, entrepreneurship and innovation.
EG Marsellou, V Missos, K Loizos
Special Issues on Regional Entrepreneurship & Innovation Planning …, 2021
2021
Intense deflationary trends after the outbreak of the COVID-19 pandemic
EG Marsellou
Greek Economic Outlook 43, 15-18, 2020
2020
The evolution of the Consumer Price Index (CPI) in Greece and in the Eurozone
EG Marsellou
GREEK ECONOMIC OUTLOOK 44, 13-16, 2020
2020
Models on private debt, income distribution and macroeconomic stability
E Marsellou
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών …, 2018
2018
The effect of functional income distribution on the components of aggregate demand in Greece
EG Marsellou
Labour Institute, Observatory of Economic and Social Development: Unit of …, 2017
2017
This paper investigates the profile of the Greek bankrupt households and is the first to deal with the bankrupt households in Greece utilizing court data from the judici...
HW Micklitz, EG Marsellou, YC Bassiakos
Journal of Consumer Policy 39 (1), 111-116, 2016
2016
Διακλαδικός ανταγωνισμός στην ελληνική μεταποίηση/ Inter-industry competition in the Greek manufacturing
T Maniatis, E Marsellou, C Passas
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών …, 2015
2015
The effect of functional income distribution on the components of aggregate demand in Greece.
E Marsellou
3ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ), Πάτρα 14 …, 2014
2014
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ελληνική οικονομία.
E Marsellou, Y Bassiakos
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 2013
2013
Over-indebted Households and Poverty
E Marsellou, Y Bassiakos
IIPPE Annual Conference, Fourth Annual Conference in Political Economy, At …, 2013
2013
Η επίδραση της λειτουργικής διανομής εισοδήματος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της ελληνικής οικονομίας.
ΑΓ Μαρσέλλου
Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μονάδα Μακροοικονομικής …, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20