Παρακολούθηση
Volker Jungnickel
Volker Jungnickel
Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) and Technische Universität Berlin (TUB)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hhi.fraunhofer.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coordinated multipoint: Concepts, performance, and field trial results
R Irmer, H Droste, P Marsch, M Grieger, G Fettweis, S Brueck, HP Mayer, ...
IEEE Communications Magazine 49 (2), 102-111, 2011
12732011
The role of small cells, coordinated multipoint, and massive MIMO in 5G
V Jungnickel, K Manolakis, W Zirwas, B Panzner, V Braun, M Lossow, ...
IEEE communications magazine 52 (5), 44-51, 2014
9362014
High-Speed Visible Light Communication Systems
L Grobe, A Paraskevopoulos, J Hilt, D Schulz, F Lassak, F Hartlieb, ...
IEEE Communications Magazine, 2013
5572013
Coexistence of WiFi and LiFi towards 5G: Concepts, opportunities, and challenges
M Ayyash, H Elgala, A Khreishah, V Jungnickel, T Little, S Shao, ...
IEEE Communications Magazine, 2016
5242016
Realtime Implementation and Field Trials for Downlink CoMP
V Jungnickel, A Forck, S Jaeckel, S Wahls, L Thiele, T Haustein, W Zirwas, ...
Coordinated Multi‐Point in Mobile Communications, ed. by P. Marsch, G …, 2012
416*2012
Gigabit mobile communications using real-time MIMO-OFDM signal processing
V Jungnickel, A Forck, T Haustein, C Juchems, W Zirwas
MIMO system technology for wireless communications, 315-352, 2018
370*2018
A physical model of the wireless infrared communication channel
V Jungnickel, V Pohl, S Nonnig, C Von Helmolt
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 20 (3), 631-640, 2002
3272002
Performance of MIMO systems with channel inversion
T Haustein, C Von Helmolt, E Jorswieck, V Jungnickel, V Pohl
Vehicular Technology Conference. IEEE 55th Vehicular Technology Conference …, 2002
2752002
Early Real-Time Experiments and Field-Trial Measurements with 3GPP-LTE Air Interface Implemented on Reconfigurable Hardware Platform
A Forck, T Haustein, V Jungnickel, V Venkatkumar, S Wahls, T Wirth, ...
Long Term Evolution: 3GPP LTE Radio and Cellular Technology, 365-411, 2009
232*2009
A closed concept for synchronization and cell search in 3GPP LTE systems
K Manolakis, DMG Estévez, V Jungnickel, W Xu, C Drewes
2009 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 1-6, 2009
2062009
Short-range wireless communications
G Fettweis, E Zimmermann, B Allen, DC O'Brien, P Chevillat, V Jungnickel, ...
Technologies for the Wireless Future: Wireless World Research Forum (WWRF …, 2006
203*2006
Capacity of MIMO systems with closely spaced antennas
V Jungnickel, V Pohl, C Von Helmolt
IEEE Communications Letters 7 (8), 361-363, 2003
1972003
Distributed Organization of Coorperative Antenna Systems
W Zirwas, JH Kim, V Jungnickel, M Schubert, T Weber, A Ahrens, ...
Distributed Antenna Systems – Open Architecture for Future Wireless …, 2007
184*2007
Design and analysis of a visible-light-communication enhanced WiFi system
S Shao, A Khreishah, M Ayyash, MB Rahaim, H Elgala, V Jungnickel, ...
Journal of Optical Communications and Networking 7 (10), 960-973, 2015
1682015
On the capacity of intensity-modulated direct-detection systems and the information rate of ACO-OFDM for indoor optical wireless applications
X Li, J Vucic, V Jungnickel, J Armstrong
IEEE Transactions on Communications 60 (3), 799-809, 2012
1462012
Coordinated multipoint (CoMP) systems
M Boldi, A Tölli, M Olsson, E Hardouin, T Svensson, F Boccardi, L Thiele, ...
Mobile and Wireless Communications for IMT‐Advanced and Beyond, 121-155, 2011
146*2011
Fronthaul evolution: from CPRI to Ethernet
NJ Gomes, P Chanclou, P Turnbull, A Magee, V Jungnickel
Optical Fiber Technology 26, 50-58, 2015
1432015
5G system design: architectural and functional considerations and long term research
P Marsch, Ö Bulakci, O Queseth, M Boldi
John Wiley & Sons, 2018
1382018
Coordinated multipoint trials in the downlink
V Jungnickel, L Thiele, T Wirth, T Haustein, S Schiffermuller, A Forck, ...
Globecom Workshops, 1-7, 2009
1372009
Mimo signal processing method involving a rank-adaptive matching of the transmission rate
V Jungnickel, E Jorswieck, T Haustein, C von Helmolt
US Patent App. 10/535,209, 2003
124*2003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20