Παρακολούθηση
Kelly Kochanski
Kelly Kochanski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα colorado.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
999*2022
Statistical classification of self‐organized snow surfaces
K Kochanski, RS Anderson, GE Tucker
Geophysical Research Letters 45 (13), 6532-6541, 2018
212018
The evolution of snow bedforms in the Colorado Front Range and the processes that shape them
K Kochanski, RS Anderson, GE Tucker
The Cryosphere 13 (4), 1267-1281, 2019
142019
Deep learning predictions of sand dune migration
K Kochanski, D Mohan, J Horrall, B Rountree, G Abdulla
'Tackling climate change with AI' workshop at NeurIPS, 2019
42019
Rescal-snow: Simulating snow dunes with cellular automata
K Kochanski, GC Defazio, E Green, R Barnes, C Downie, A Rubin, ...
Journal of Open Source Software 4 (42), 1699, 2019
42019
Machine Learning Application to Sand Dune Model Prediction Using Generative Adversarial Networks (GANs)
J Horrall, D Mohan, K Kochanski, B Rountree
AGU Fall Meeting Abstracts 2019, EP54C-14, 2019
32019
Snow dune growth increases polar heat fluxes
K Kochanski, G Tucker, R Anderson
The Cryosphere Discussions 2021, 1-14, 2021
12021
Ice and the apparent variation of GPS station positions for Alaska
KA Kochanski
B.Sc. Thesis, Dept. Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts …, 2015
12015
Tackling Climate Change with Machine Learning
L Kaack, D Rolnick, PL Donti, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys 55 (2), 1-96, 2022
2022
Surrogate sea ice model enables efficient tuning
K Kochanski, I Cvijanovic, D Lucas
arXiv preprint arXiv:2006.12977, 2020
2020
Self-Organized Surface Roughness in Snow
K Kochanski, R Anderson, G Tucker
100th American Meteorological Society Annual Meeting, 2020
2020
The growth of snow bedforms
K Kochanski
University of Colorado at Boulder, 2020
2020
Sand Dune Video Prediction: From Cellular Automaton to Convolutional Neural Networks (CNNs)
D Mohan, J Horrall, K Kochanski, B Rountree
AGU Fall Meeting Abstracts 2019, IN31C-0810, 2019
2019
Tackling Climate Change with Machine Learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
arXiv preprint arXiv:1906.05433, 2019
2019
Building a better model for self-organized snow: lessons from a computer/geo-science collaboration
K Kochanski, B Rountree
AGUFM 2018, PA11K-0859, 2018
2018
The growth of aeolian snow features
K Kochanski, GE Tucker, RS Anderson
AGU Fall Meeting Abstracts 2018, EP43A-02, 2018
2018
The self-organization of snow surfaces and the growth of sastrugi
K Kochanski, C Bertholet, RS Anderson, GE Tucker
AGU Fall Meeting Abstracts 2017, C51E-02, 2017
2017
2017 T Division Lightning Talks
ML Ramsey, JAMM Abeywardhana, CM Adams, LC Adams, AL Carter, ...
Los Alamos National Lab.(LANL), Los Alamos, NM (United States), 2017
2017
IYPT problems teach high school students about teamwork and the scientific method
K Kochanski, A Klishin
American Geophysical Union Fall Meeting, 2015
2015
Ice Accumulation and the Apparent Seasonal Variation of GPS Stations in Alaska
K Kochanski, T Herring
AGU Fall Meeting Abstracts 2015, G33A-1124, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20