Παρακολούθηση
ioulia Papageorgiou
ioulia Papageorgiou
Assistant professor in Statistics, AUEB, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aspergillus niger and Aspergillus carbonarius in Corinth Raisin and Wine‐Producing Vineyards in Greece: Population Composition, Ochratoxin A Production and …
SE Tjamos, PP Antoniou, A Kazantzidou, DF Antonopoulos, ...
Journal of Phytopathology 152 (4), 250-255, 2004
1642004
Multivariate mixtures of normals with unknown number of components
P Dellaportas, I Papageorgiou
Statistics and Computing 16, 57-68, 2006
1472006
Ocular surface and environmental changes.
CA Paschides, M Stefaniotou, J Papageorgiou, P Skourtis, K Psilas
Acta Ophthalmologica Scandinavica 76 (1), 74-77, 1998
941998
Latent class models for mixed variables with applications in Archaeometry
I Moustaki, I Papageorgiou
Computational statistics & data analysis 48 (3), 659-675, 2005
852005
On statistical approaches to the study of ceramic artefacts using geochemical and petrographic data
MJ Baxter, CC Beardah, I Papageorgiou, MA Cau, PM Day, V Kilikoglou
Archaeometry 50 (1), 142-157, 2008
532008
Model‐based cluster analysis of artefact compositional data
I Papageorgiou, MJ Baxter, MA Cau
Archaeometry 43 (4), 571-588, 2001
522001
Multivariate mixture of normals with unknown number of components: An application to cluster Neolithic ceramics from Aegean and Asia Minor using portable XRF
I Papageorgiou, I Liritzis
Archaeometry 49 (4), 795-813, 2007
492007
Exploring automatic grouping procedures in ceramic petrology
MA Cau, PM Day, MJ Baxter, I Papageorgiou, I Iliopoulos, G Montana
Journal of archaeological science 31 (9), 1325-1338, 2004
382004
Characterization and provenance of ceramic artifacts and local clays from Late Mycenaean Kastrouli (Greece) by means of p-XRF screening and statistical analysis
I Liritzis, V Xanthopoulou, E Palamara, I Papageorgiou, I Iliopoulos, ...
Journal of Cultural Heritage 46, 61-81, 2020
322020
Ceramic investigation: how to perform statistical analyses
I Papageorgiou
Archaeological and Anthropological Sciences 12 (9), 210, 2020
282020
Characterisation and analyses of museum objects using pXRF: An application from the Delphi Museum, Greece
I LIRITZIS, N ZACHARIAS, I PAPAGEORGIOU, A TSAROUCHA
Studia Antiqua et Archaeologica 24 (1), 31-50, 2018
192018
On optimal sampling designs for autocorrelated finite populations
I Papageorgiou, KX Karakostas
Biometrika 85 (2), 482-486, 1998
101998
Sampling of pairs in pairwise likelihood estimation for latent variable models with categorical observed variables
I Papageorgiou, I Moustaki
Statistics and Computing 29, 351-365, 2019
62019
Ceramic investigation. How to perform statistical analyses. Archaeol Anthropol Sci [this topical collection]
I Papageorgiou
52020
“Mixed-mode” approaches to the grouping of ceramic artefacts using S-Plus
CC Beardah, MJ Baxter, I Papageorgiou, MA Cau
Athens: Hellenic Ministry of Culture, 2003
42003
Model-based clustering methods in archaeological ceramic provenance studies
I Papageorgiou, MJ Baxter
Archaeopress 1011, 51-58, 2002
42002
Approaches to petrographic data analysis using S-Plus
CC Beardah, MJ Baxter, I Papageorgiou, MA Cau
Oxford: Archaeopress, 2002
42002
Pharmacoeconomic assessment of nintedanib for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis in the Greek healthcare system
G Tritaki, K Souliotis, D Bouros, I Papageorgiou, A Diamantopoulos, ...
Value in Health 19 (7), A580, 2016
32016
Sampling from correlated populations: Optimal strategies and comparison study
I Papageorgiou
Sankhya B 78, 119-151, 2016
22016
Model-complete strategies for sampling from convex autocorrelated finite populations
I Papageorgiou, KX Karakostas
Journal of statistical planning and inference 99 (1), 71-89, 2001
22001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20