Παρακολούθηση
Christopher M Raymond
Christopher M Raymond
Professor in Sustainability Science at HELSUS, University of Helsinki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
What is social learning?
MS Reed, AC Evely, G Cundill, I Fazey, J Glass, A Laing, J Newig, ...
Ecology and society 15 (4), 2010
19462010
Integrating local and scientific knowledge for environmental management
CM Raymond, I Fazey, MS Reed, LC Stringer, GM Robinson, AC Evely
Journal of environmental management 91 (8), 1766-1777, 2010
12832010
The measurement of place attachment: Personal, community, and environmental connections
CM Raymond, G Brown, D Weber
Journal of environmental psychology 30 (4), 422-434, 2010
12102010
The relationship between place attachment and landscape values: Toward mapping place attachment
G Brown, C Raymond
Applied geography 27 (2), 89-111, 2007
10932007
A framework for assessing and implementing the co-benefits of nature-based solutions in urban areas
CM Raymond, N Frantzeskaki, N Kabisch, P Berry, M Breil, M Razvan Nita, ...
Journal of Environmental Science & Policy 77, 15-24, 2017
8912017
Mapping community values for natural capital and ecosystem services
CM Raymond, BA Bryan, DH MacDonald, A Cast, S Strathearn, ...
Ecological economics 68 (5), 1301-1315, 2009
7702009
Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond—lessons learned for sustainability
M Tengö, R Hill, P Malmer, CM Raymond, M Spierenburg, F Danielsen, ...
Current opinion in environmental sustainability 26, 17-25, 2017
7062017
Ecosystem Services and Beyond: Using Multiple Metaphors to Understand Human–Environment Relationships
CM Raymond, GG Singh, K Benessaiah, JR Bernhardt, J Levine, ...
BioScience 63 (7), 536-546, 2013
3832013
Methods for identifying land use conflict potential using participatory mapping
G Brown, CM Raymond
Landscape and Urban Planning 122, 196-208, 2014
3812014
Human–nature connection: a multidisciplinary review
CD Ives, M Giusti, J Fischer, DJ Abson, K Klaniecki, C Dorninger, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 26, 106-113, 2017
3762017
The role of cultural ecosystem services in landscape management and planning
T Plieninger, C Bieling, N Fagerholm, A Byg, T Hartel, P Hurley, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 14, 28-33, 2015
3602015
Targeting the management of ecosystem services based on social values: Where, what, and how?
BA Bryan, CM Raymond, ND Crossman, DH Macdonald
Landscape and Urban Planning 97 (2), 111-122, 2010
3502010
Mapping and measuring place attachment
G Brown, CM Raymond, J Corcoran
Applied Geography 57, 42-53, 2015
2892015
An impact evaluation framework to support planning and evaluation of nature-based solutions projects
C Raymond, P Berry, M Breil, M Nita, N Kabisch, M de Bel, V Enzi, ...
Report prepared by the EKLIPSE Expert WorkingGroup on Nature-based Solutions …, 2017
288*2017
The influence of place attachment, and moral and normative concerns on the conservation of native vegetation: A test of two behavioural models
CM Raymond, G Brown, GM Robinson
Journal of Environmental Psychology 31 (4), 323-335, 2011
2782011
Sense of place, fast and slow: The potential contributions of affordance theory to sense of place
CM Raymond, M Kyttä, R Stedman
Frontiers in psychology 8, 1674, 2017
2592017
Comparing instrumental and deliberative paradigms underpinning the assessment of social values for cultural ecosystem services
CM Raymond, JO Kenter, T Plieninger, NJ Turner, KA Alexander
Ecological economics 107, 145-156, 2014
2502014
Between fixities and flows: Navigating place attachments in an increasingly mobile world
A Di Masso, DR Williams, CM Raymond, M Buchecker, B Degenhardt, ...
Journal of environmental psychology 61, 125-133, 2019
1972019
Shared values and deliberative valuation: Future directions
JO Kenter, R Bryce, M Christie, N Cooper, N Hockley, KN Irvine, I Fazey, ...
Ecosystem services 21, 358-371, 2016
1952016
Cross‐scale monitoring and assessment of land degradation and sustainable land management: A methodological framework for knowledge management
MS Reed, M Buenemann, J Atlhopheng, M Akhtar‐Schuster, F Bachmann, ...
Land Degradation & Development 22 (2), 261-271, 2011
1912011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20