Παρακολούθηση
Tony F Heinz
Tony F Heinz
Depts. of Applied Physics, Photon Science, and, by courtesy, of Electrical Eng., SLAC, Stanford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Atomically Thin : A New Direct-Gap Semiconductor
KF Mak, C Lee, J Hone, J Shan, TF Heinz
Physical review letters 105 (13), 136805, 2010
153452010
Progress, challenges, and opportunities in two-dimensional materials beyond graphene
SZ Butler, SM Hollen, L Cao, Y Cui, JA Gupta, HR Gutiérrez, TF Heinz, ...
ACS nano 7 (4), 2898-2926, 2013
47942013
Anomalous Lattice Vibrations of Single- and Few-Layer MoS2
C Lee, H Yan, LE Brus, TF Heinz, J Hone, S Ryu
ACS nano 4 (5), 2695-2700, 2010
47912010
Control of valley polarization in monolayer MoS2 by optical helicity
KF Mak, K He, J Shan, TF Heinz
Nature nanotechnology 7 (8), 494-498, 2012
40402012
Tightly bound trions in monolayer MoS2
KF Mak, K He, C Lee, GH Lee, J Hone, TF Heinz, J Shan
Nature materials 12 (3), 207-211, 2013
28892013
Spin and pseudospins in layered transition metal dichalcogenides
X Xu, W Yao, D Xiao, TF Heinz
Nature Physics 10 (5), 343-350, 2014
26722014
Exciton Binding Energy and Nonhydrogenic Rydberg Series in Monolayer
A Chernikov, TC Berkelbach, HM Hill, A Rigosi, Y Li, B Aslan, ...
Physical review letters 113 (7), 076802, 2014
23272014
Grains and grain boundaries in highly crystalline monolayer molybdenum disulphide
AM Van Der Zande, PY Huang, DA Chenet, TC Berkelbach, YM You, ...
Nature materials 12 (6), 554-561, 2013
22602013
Atomically thin p–n junctions with van der Waals heterointerfaces
CH Lee, GH Lee, AM Van Der Zande, W Chen, Y Li, M Han, X Cui, ...
Nature nanotechnology 9 (9), 676-681, 2014
22062014
Measurement of the optical conductivity of graphene
KF Mak, MY Sfeir, Y Wu, CH Lui, JA Misewich, TF Heinz
Physical review letters 101 (19), 196405, 2008
19292008
Piezoelectricity of single-atomic-layer MoS2 for energy conversion and piezotronics
W Wu, L Wang, Y Li, F Zhang, L Lin, S Niu, D Chenet, X Zhang, Y Hao, ...
Nature 514 (7523), 470-474, 2014
19252014
Colloquium: Excitons in atomically thin transition metal dichalcogenides
G Wang, A Chernikov, MM Glazov, TF Heinz, X Marie, T Amand, ...
Reviews of Modern Physics 90 (2), 021001, 2018
15432018
The optical resonances in carbon nanotubes arise from excitons
F Wang, G Dukovic, LE Brus, TF Heinz
Science 308 (5723), 838-841, 2005
15022005
Measurement of the optical dielectric function of monolayer transition-metal dichalcogenides: , , , and
Y Li, A Chernikov, X Zhang, A Rigosi, HM Hill, AM Van Der Zande, ...
Physical Review B 90 (20), 205422, 2014
12992014
Carrier dynamics in semiconductors studied with time-resolved terahertz spectroscopy
R Ulbricht, E Hendry, J Shan, TF Heinz, M Bonn
Reviews of Modern Physics 83 (2), 543, 2011
12372011
Chip-integrated ultrafast graphene photodetector with high responsivity
X Gan, RJ Shiue, Y Gao, I Meric, TF Heinz, K Shepard, J Hone, S Assefa, ...
Nature photonics 7 (11), 883-887, 2013
11732013
Performance of monolayer graphene nanomechanical resonators with electrical readout
C Chen, S Rosenblatt, KI Bolotin, W Kalb, P Kim, I Kymissis, HL Stormer, ...
Nature nanotechnology 4 (12), 861-867, 2009
11202009
A wideband coherent terahertz spectroscopy system using optical rectification and electro‐optic sampling
A Nahata, AS Weling, TF Heinz
Applied physics letters 69 (16), 2321-2323, 1996
11131996
Polaritons in layered two-dimensional materials
T Low, A Chaves, JD Caldwell, A Kumar, NX Fang, P Avouris, TF Heinz, ...
Nature materials 16 (2), 182-194, 2017
10742017
Probing Symmetry Properties of Few-Layer MoS2 and h-BN by Optical Second-Harmonic Generation
Y Li, Y Rao, KF Mak, Y You, S Wang, CR Dean, TF Heinz
Nano letters 13 (7), 3329-3333, 2013
10382013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20