Παρακολούθηση
Michael Lodi
Michael Lodi
Assistant Professor - Dep. CS&E - University of Bologna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computational thinking, between Papert and Wing
M Lodi, S Martini
Science & education 30 (4), 883-908, 2021
1342021
Conceptions and misconceptions about computational thinking among Italian primary school teachers
I Corradini, M Lodi, E Nardelli
Proceedings of the 2017 ACM conference on international computing education …, 2017
1032017
Constructing computational thinking without using computers
T Bell, M Lodi
Constructivist foundations 14 (3), 342-351, 2019
472019
Computational Thinking in Italian Schools: Quantitative Data and Teachers' Sentiment Analysis after Two Years of" Programma il Futuro"
I Corradini, M Lodi, E Nardelli
Proceedings of the 2017 ACM conference on innovation and technology in …, 2017
412017
A core informatics curriculum for italian compulsory education
L Forlizzi, M Lodi, V Lonati, C Mirolo, M Monga, A Montresor, A Morpurgo, ...
International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution …, 2018
252018
Informatical thinking
M Lodi
Olympiads in Informatics: An International Journal 14, 113-132, 2020
242020
Abbiamo davvero bisogno del pensiero computazionale?
M Lodi, S Martini, E Nardelli
Mondo digitale, 1-15, 2017
202017
Constructionist attempts at supporting the learning of computer programming: A survey
M Lodi, D Malchiodi, M Monga, A Morpurgo, B Spieler
Olympiads in Informatics: An International Journal 13, 99-121, 2019
172019
Imparare il pensiero computazionale, imparare a programmare
M Lodi
162013
An investigation of Italian primary school teachers’ view on coding and programming
I Corradini, M Lodi, E Nardelli
Informatics in Schools. Fundamentals of Computer Science and Software …, 2018
152018
Introducing computational thinking in K-12 education: Historical, epistemological, pedagogical, cognitive, and affective aspects
M Lodi
alma, 2020
142020
Does Studying CS Automatically Foster a Growth Mindset?
M Lodi
Proceedings of the 2019 ACM Conference on Innovation and Technology in …, 2019
142019
Learning to program in a constructionist way
M Monga, M Lodi, D Malchiodi, A Morpurgo, B Spieler
Proceedings of Constructionism 2018, 2018
102018
Cryptography in Grade 10: Core Ideas with Snap! and Unplugged
M Lodi, M Sbaraglia, S Martini
Proceedings of the 27th ACM Conference on on Innovation and Technology in …, 2022
92022
Growth Mindset in Computational Thinking teaching and teacher training
M Lodi
Proceedings of the 2017 ACM Conference on International Computing Education …, 2017
92017
Can creative computing foster growth mindset?
M Lodi
Joint Proceedings of the 1st Co-Creation in the Design, Development and …, 2018
72018
EAS e pensiero computazionale
R Marchignoli, M Lodi
Fare coding nella scuola primaria. La Scuola, 2016
72016
Disciplinary identities in interdisciplinary topics: challenges and opportunities for teacher education
B Eleonora, B Berta, R Oscar, MR Aguada, G Joaquim, P Carolina, ...
ESERA 2021: Fostering scientific citizenship in an uncertain world, 934-943, 2022
62022
Proposal for a national Informatics curriculum in the Italian school
E Nardelli, L Forlizzi, M Lodi, V Lonati, C Mirolo, M Monga, A Montresor, ...
Technical Report. CINI …, 2017
62017
The online course was great: I would attend it face-to-face: the good, the bad, and the ugly of IT in emergency remote teaching of CS1
M Lodi, M Sbaraglia, SP Zingaro, S Martini
Proceedings of the Conference on Information Technology for Social Good, 242-247, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20