Παρακολούθηση
Pedro M. Ferreira
Pedro M. Ferreira
LASIGE, Departamento de Informática, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ciencias.ulisboa.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural networks based predictive control for thermal comfort and energy savings in public buildings
PM Ferreira, AE Ruano, S Silva, EZE Conceicao
Energy and Buildings 55, 238-251, 2012
4872012
Neural network models in greenhouse air temperature prediction
PM Ferreira, EA Faria, AE Ruano
Neurocomputing 43 (1), 51-75, 2002
2852002
A Comparison of Energy Consumption Prediction Models Based on Neural Networks of a Bioclimatic Building
HR Khosravani, MDM Castilla, M Berenguel, AE Ruano, PM Ferreira
Energies 9 (1), 57, 2016
1432016
Cyberthreat Detection from Twitter using Deep Neural Networks
N Dionísio, F Alves, PM Ferreira, A Bessani
2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2019
1182019
Performance of intertidal topography video monitoring of a meso-tidal reflective beach in South Portugal
MI Vousdoukas, PM Ferreira, LP Almeida, G Dodet, F Psaros, U Andriolo, ...
Ocean Dynamics 61, 1521-1540, 2011
812011
Seismic detection using support vector machines
AE Ruano, G Madureira, O Barros, HR Khosravani, MG Ruano, ...
Neurocomputing 135, 273-283, 2014
762014
Exploiting the separability of linear and nonlinear parameters in radial basis function networks
PM Ferreira, AE Ruano
Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control …, 2000
702000
Processing tweets for cybersecurity threat awareness
F Alves, A Bettini, PM Ferreira, A Bessani
Information Systems 95, 101586, 2021
652021
The IMBPC HVAC system: A complete MBPC solution for existing HVAC systems
AE Ruano, S Pesteh, S Silva, H Duarte, G Mestre, PM Ferreira, ...
Energy and Buildings 120, 145-158, 2016
622016
An Intelligent Weather Station
G Mestre, A Ruano, H Duarte, S Silva, H Khosravani, S Pesteh, ...
Sensors 15 (12), 31005-31022, 2015
622015
Evolutionary Multiobjective Neural Network Models Identification: Evolving Task-Optimised Models
PM Ferreira, A Ruano
New Advances in Intelligent Signal Processing, 21-53, 2011
532011
Wireless Sensors and IoT Platform for Intelligent HVAC Control
A Ruano, S Silva, H Duarte, PM Ferreira
Applied Sciences 8 (3), 370, 2018
482018
Neural Network PMV Estimation for Model-Based Predictive Control of HVAC Systems
PM Ferreira, SM Silva, AE Ruano, AT Négrier, EZE Conceiçao
The 2012 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN); WCCI …, 2012
472012
An overview of nonlinear identification and control with neural networks
AE Ruano, PM Ferreira, CM Fonseca
IEE CONTROL ENGINEERING SERIES 70, 37-87, 2005
472005
Genetic assisted selection of RBF model structures for greenhouse inside air temperature prediction
PM Ferreira, AE Ruano, CM Fonseca
Control Applications, 2003. CCA 2003. Proceedings of 2003 IEEE Conference on …, 2003
452003
Correction: Ferreira, PM, et al. A Neural Network Based Intelligent Predictive Sensor for Cloudiness, Solar Radiation and Air Temperature. Sensors 2012, 12, 15750–15777
PM Ferreira, JM Gomes, IAC Martins, AE Ruano
Sensors 13 (7), 9547-9548, 2013
43*2013
A Neural Network Based Intelligent Predictive Sensor for Cloudiness, Solar Radiation and Air Temperature
PM Ferreira, JM Gomes, IAC Martins, AE Ruano
Sensors 12 (11), 15750-15777, 2012
432012
Online Sliding-Window Methods for Process Model Adaptation
PM Ferreira, AE Ruano
Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on 58 (9), 3012-3020, 2009
422009
Prediction of the solar radiation evolution using computational intelligence techniques and cloudiness indices
EM Crispim, PM Ferreira, AE Ruano
International Journal of Innovative Computing, Information and Control 4 (5 …, 2008
392008
Evolutionary multiobjective design of radial basis function networks for greenhouse environmental control
PM Ferreira, AE Ruano, CM Fonseca
16th IFAC World Congress 16 (1), 870-870, 2005
362005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20