Mary Njeri Ndungu
Mary Njeri Ndungu
Verified email at uonbi.ac.ke - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Information Structure in Kiswahili
MN Ndungu
International Journal of Education and Research 3 (3), 309-320, 2015
32015
1. The Metaphorical Extension of Kiswahili Mood
MN Ndungu
The International Journal Of Education And Research 5 (July), 1-8, 2017
2017
A CRITICAL METAPHOR ANALYSIS OF GOVERNANCE, POWER AND CULTURE IN NGUGI wa THIONGO’S NOVEL MATIGARI MA NJIRUUNGI
NM Ndung’u
2015
Mada na fokasi katika Kiswahili sanifu: mtazamo wa muundo wa taarifa
MN Ndung'u
University of Nairobi, Kenya, 2009
2009
Mada na Fokasi katika Kiswahili Sanifu: Mtazamo wa Muundo wa Taarifa (Topic and Focus in Kiswahili:Information Structure Theory)
MN Ndungu
University of Nairobi, 2009
2009
Kunga za Kiswahili mwongozo wa mwalimu kidato cha kwanza
MN T. Arege, A. Matei, J. Walucho
Focus Publishers Ltd, 2007
2007
Matatizo yaliyopo katika Ufundishaji na Ujifundishaji wa Sarufi ya Kiswahili: Uchunguzi Kifani wa Shule ya Upili ya Pumwani, Nairobi
MN Ndungu
Catholic University of Eastern Africa, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7