Παρακολούθηση
Krzysztof Czarnecki
Krzysztof Czarnecki
Professor of Electrical and Computer Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gsd.uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generative programming
K Czarnecki, K Østerbye, M Völter
Object-Oriented Technology ECOOP 2002 Workshop Reader, 15-29, 2002
50862002
Feature-based survey of model transformation approaches
K Czarnecki, S Helsen
IBM systems journal 45 (3), 621-645, 2006
15722006
Model-driven software development: technology, engineering, management
T Stahl, M Völter, K Czarnecki
John Wiley & Sons, Inc., 2006
15542006
Classification of model transformation approaches
K Czarnecki, S Helsen
Proceedings of the 2nd OOPSLA Workshop on Generative Techniques in the …, 2003
14682003
Formalizing cardinality‐based feature models and their specialization
K Czarnecki, S Helsen, U Eisenecker
Software process: Improvement and practice 10 (1), 7-29, 2005
9022005
Mapping features to models: A template approach based on superimposed variants
K Czarnecki, M Antkiewicz
International conference on generative programming and component engineering …, 2005
7852005
Staged configuration using feature models
K Czarnecki, S Helsen, U Eisenecker
International conference on software product lines, 266-283, 2004
7232004
Staged configuration through specialization and multilevel configuration of feature models
K Czarnecki, S Helsen, U Eisenecker
Software process: improvement and practice 10 (2), 143-169, 2005
6762005
Feature diagrams and logics: There and back again
K Czarnecki, A Wasowski
11th International Software Product Line Conference (SPLC 2007), 23-34, 2007
4732007
A survey of variability modeling in industrial practice
T Berger, R Rublack, D Nair, JM Atlee, M Becker, K Czarnecki, ...
Proceedings of the seventh international workshop on variability modelling …, 2013
4542013
Cool features and tough decisions: a comparison of variability modeling approaches
K Czarnecki, P Grünbacher, R Rabiser, K Schmid, A Wąsowski
Proceedings of the sixth international workshop on variability modeling of …, 2012
3962012
FeaturePlugin: Feature modeling plug-in for Eclipse
M Antkiewicz, K Czarnecki
Proceedings of the 2004 OOPSLA workshop on eclipse technology eXchange, 67-72, 2004
3852004
Cardinality-based feature modeling and constraints: A progress report
K Czarnecki, CHP Kim
International Workshop on Software Factories, 16-20, 2005
3792005
Reverse engineering feature models
S She, R Lotufo, T Berger, A Wąsowski, K Czarnecki
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
3752011
SAT-based analysis of feature models is easy
M Mendonca, A Wąsowski, K Czarnecki
Proceedings of the 13th International Software Product Line Conference, 231-240, 2009
3732009
Bidirectional transformations: A cross-discipline perspective
K Czarnecki, JN Foster, Z Hu, R Lämmel, A Schürr, JF Terwilliger
International Conference on Theory and Practice of Model Transformations …, 2009
3612009
Verifying feature-based model templates against well-formedness OCL constraints
K Czarnecki, K Pietroszek
Proceedings of the 5th international conference on Generative programming …, 2006
3282006
Overview of generative software development
K Czarnecki
International workshop on unconventional programming paradigms, 326-341, 2004
3202004
Generative programming and active libraries
K Czarnecki, U Eisenecker, R Glück, D Vandevoorde, T Veldhuizen
Generic Programming, 25-39, 2000
312*2000
An exploratory study of cloning in industrial software product lines
Y Dubinsky, J Rubin, T Berger, S Duszynski, M Becker, K Czarnecki
2013 17th European Conference on Software Maintenance and Reengineering, 25-34, 2013
2812013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20