Παρακολούθηση
Pavlos Pachos
Pavlos Pachos
University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of the potential for the recovery of wind turbine blade waste materials
CS Psomopoulos, K Kalkanis, S Kaminaris, GC Ioannidis, P Pachos
Recycling 4 (1), 7, 2019
522019
Wind turbine blade composite materials-End of life treatment methods
K Kalkanis, CS Psomopoulos, S Kaminaris, G Ioannidis, P Pachos
Energy Procedia 157, 1136-1143, 2019
472019
Forced current balancing of parallel-connected SiC JFETs during forward and reverse conduction mode
SG Kokosis, IE Andreadis, GE Kampitsis, P Pachos, S Manias
IEEE Transactions on Power Electronics 32 (2), 1400-1410, 2016
372016
AC-DC & DC-DC converters for dc motor drives
GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, P Pachos, H Villiotis, ...
proceedings of the 2013 International Conference on Electronics and …, 2013
272013
Performance evaluation of a proposed gate drive circuit for normally-ON SiC JFETs used in PV inverter applications
SV Giannoutsos, P Pachos, SN Manias
2012 IEEE International Energy Conference and Exhibition (ENERGYCON), 26-31, 2012
42012
Investigation of the possibility of energy saving in dc motor drive systems in the hellenic territory: Methodology & early results
GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, GA Vokas, P Pachos, ...
8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution …, 2012
32012
Energy savings & power quality in DC motor drive systems in the hellenic territory: Methodology & early results
GC Ioannidis, CS Psomopoulos, SD Kaminaris, GA Vokas, P Pachos, ...
7th International Scientific Conference (e-RA 9), Archimedes Session …, 2012
32012
DC motor drive applying conventional and fuzzy based PI control techniques
GC Ioannidis, SD Kaminaris, CS Psomopoulos, S Tsiolis, P Pachos, ...
A'-TECHNOLOGY AND SCIENCES 15 (1), 21-30, 2015
22015
Contribution of a power multivector to distorting load identification.
A Menti, D Barkas, P Pachos, CS Psomopoulos
AIMS Energy 11 (2), 2023
2023
Simulation of wireless power transfer on electric vehicles charging system
N Korakianitis, A Theodorakis, GA Vokas, G Ioannides, P Pachos
AIP Conference Proceedings 2437 (1), 2022
2022
Comparative evaluation of Si and SiC one-quadrant DC motor drives
GC Ioannidis, P Pachos, SD Kaminaris, CS Psomopoulos, S Tsiolis
Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and …, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11