Παρακολούθηση
Xiaojun Tang
Xiaojun Tang
AT&T Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα att.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal design of non-regenerative MIMO wireless relays
X Tang, Y Hua
IEEE Transactions on Wireless Communications 6 (4), 1398-1407, 2007
8872007
A unified framework for optimizing linear nonregenerative multicarrier MIMO relay communication systems
Y Rong, X Tang, Y Hua
IEEE Transactions on Signal Processing 57 (12), 4837-4851, 2009
4392009
Interference assisted secret communication
X Tang, R Liu, P Spasojević, HV Poor
IEEE Transactions on Information Theory 57 (5), 3153-3167, 2011
2642011
On the throughput of secure hybrid-ARQ protocols for Gaussian block-fading channels
X Tang, R Liu, P Spasojevic, HV Poor
IEEE Transactions on Information Theory 55 (4), 1575-1591, 2009
1572009
The Gaussian wiretap channel with a helping interferer
X Tang, R Liu, P Spasojevic, HV Poor
2008 IEEE International Symposium on Information Theory, 389-393, 2008
1082008
Multiple access channels with generalized feedback and confidential messages
X Tang, R Liu, P Spasojevic, HV Poor
2007 IEEE Information Theory Workshop, 608-613, 2007
702007
Diagnosis of cellular network element states using radio frequency measurements
S Hariharan, E Tsui, CM Riley, B Ji, X Tang
US Patent 9,532,252, 2016
552016
Cluster-based derivation of antenna tilts in a wireless network
HO Lee, VA Kapnadak, F Tafreshi, X Tang, ET Tsui, GEU Whu
US Patent 8,971,302, 2015
502015
Inter-cell approach to operating wireless beam-forming and user selection/scheduling in multi-cell environments based on limited signaling between patterns of subsets of cells
SA Ramprashad, X Tang, HC Papadopoulos
US Patent 8,542,640, 2013
502013
Multi-cell user-scheduling and random beamforming strategies for downlink wireless communications
X Tang, SA Ramprashad, H Papadopoulos
2009 IEEE 70th Vehicular Technology Conference Fall, 1-5, 2009
322009
Optimal waveform design for MIMO relaying
X Tang, Y Hua
IEEE 6th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications …, 2005
282005
Capacity of ultra-wideband power-constrained ad hoc networks
X Tang, Y Hua
IEEE Transactions on Information Theory 54 (2), 916-920, 2008
242008
Gibbs-sampling-based optimization for the deployment of small cells in 3G heterogeneous networks
X Li, X Tang, CC Wang, X Lin
2013 11th International Symposium and Workshops on Modeling and Optimization …, 2013
212013
Overshooting cell detection for self optimizing network applications
F Tafreshi, S Hariharan, V Kapnadak, HO Lee, X Tang
US Patent App. 13/706,573, 2014
172014
On the achievable secrecy throughput of block fading channels with no channel state information at transmitter
X Tang, R Liu, P Spasojevic
2007 41st Annual Conference on Information Sciences and Systems, 917-922, 2007
172007
Shock-induced phase transition and spalling characteristic in pure iron and FeMnNi alloy
C Yong-Tao, T Xiao-Jun, L Qing-Zhong
Chinese Physics B 19 (5), 056402, 2010
152010
Apparatus and method of video streaming
Z Liu, Z Guo, D Gupta, X Tang, J Wang, W Ye, Y Zhao
US Patent 10,819,763, 2020
92020
Secret-key sharing based on layered broadcast coding over fading channels
X Tang, R Liu, P Spasojevic, HV Poor
2009 IEEE International Symposium on Information Theory, 2762-2766, 2009
72009
Experimental studies on shock-induced phase transition in HR2 and other Fe-based materials
T Xiao-jun, HU Hai-bo, LI Qing-zhong, Z Xing-hua, T Zhi-ping, HU Ba-yi, ...
爆炸与冲击 26 (2), 115-120, 2006
72006
An achievable secrecy throughput of hybrid-ARQ protocols for block fading channels
X Tang, R Liu, P Spasojevic
2007 IEEE International Symposium on Information Theory, 1311-1315, 2007
62007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20