Παρακολούθηση
Andreas Langousis
Andreas Langousis
Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Patras (UPatras), Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A brief review of random forests for water scientists and practitioners and their recent history in water resources
H Tyralis, G Papacharalampous, A Langousis
Water 11 (5), 910, 2019
226*2019
Multifractality and rainfall extremes: A review
D Veneziano, A Langousis, P Furcolo
Water resources research 42 (6), 2006
1322006
Intensity‐duration‐frequency curves from scaling representations of rainfall
A Langousis, D Veneziano
Water Resources Research 43 (2), 2007
1292007
HESS Opinions:" Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability"
D Koutsoyiannis, C Makropoulos, A Langousis, S Baki, A Efstratiadis, ...
Hydrology and Earth System Sciences 13 (2), 247-257, 2009
962009
The areal reduction factor: A multifractal analysis
D Veneziano, A Langousis
Water resources research 41 (7), 2005
862005
Threshold detection for the generalized Pareto distribution: Review of representative methods and application to the NOAA NCDC daily rainfall database
A Langousis, A Mamalakis, M Puliga, R Deidda
Water Resources Research 52 (4), 2659-2681, 2016
852016
Regional climate models' performance in representing precipitation and temperature over selected Mediterranean areas
R Deidda, M Marrocu, G Caroletti, G Pusceddu, A Langousis, V Lucarini, ...
Hydrology and Earth System Sciences 17 (12), 5041-5059, 2013
682013
Multifractal rainfall extremes: Theoretical analysis and practical estimation
A Langousis, D Veneziano, P Furcolo, C Lepore
Chaos, Solitons & Fractals 39 (3), 1182-1194, 2009
602009
Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78
D Koutsoyiannis, A Langousis
Academic Press, Oxford, 2011
53*2011
Hydrological post-processing using stacked generalization of quantile regression algorithms: Large-scale application over CONUS
H Tyralis, G Papacharalampous, A Burnetas, A Langousis
Journal of Hydrology 577, 123957, 2019
522019
Scaling and fractals in hydrology
D Veneziano, A Langousis
Advances in data-based approaches for hydrologic modeling and forecasting …, 2010
512010
New asymptotic and preasymptotic results on rainfall maxima from multifractal theory
D Veneziano, A Langousis, C Lepore
Water Resources Research 45 (11), W11421, 2009
502009
Comprehensive assessment and source apportionment of heavy metals in Shanghai agricultural soils with different fertility levels
X Fei, R Xiao, G Christakos, A Langousis, Z Ren, Y Tian, X Lv
Ecological Indicators 106, 105508, 2019
482019
Theoretical model of rainfall in tropical cyclones for the assessment of long‐term risk
A Langousis, D Veneziano
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 114 (D2), 2009
462009
Probabilistic hydrological post-processing at scale: Why and how to apply machine-learning quantile regression algorithms
G Papacharalampous, H Tyralis, A Langousis, AW Jayawardena, ...
Water 11 (10), 2126, 2019
452019
Super ensemble learning for daily streamflow forecasting: Large-scale demonstration and comparison with multiple machine learning algorithms
H Tyralis, G Papacharalampous, A Langousis
Neural Computing and Applications 33 (8), 3053-3068, 2021
432021
Spatiotemporal infectious disease modeling: a BME-SIR approach
J Angulo, HL Yu, A Langousis, A Kolovos, J Wang, AE Madrid, ...
PloS one 8 (9), e72168, 2013
432013
Marginal methods of intensity‐duration‐frequency estimation in scaling and nonscaling rainfall
D Veneziano, C Lepore, A Langousis, P Furcolo
Water Resources Research 43 (10), 2007
412007
A parametric approach for simultaneous bias correction and high‐resolution downscaling of climate model rainfall
A Mamalakis, A Langousis, R Deidda, M Marrocu
Water Resources Research 53 (3), 2149-2170, 2017
402017
A stochastic methodology for generation of seasonal time series reproducing overyear scaling behaviour
A Langousis, D Koutsoyiannis
Journal of Hydrology 322 (1-4), 138-154, 2006
372006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20