Παρακολούθηση
Max Gunzburger
Max Gunzburger
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fsu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Centroidal Voronoi tessellations: Applications and algorithms
Q Du, V Faber, M Gunzburger
SIAM review 41 (4), 637-676, 1999
25041999
Finite element methods for viscous incompressible flows: a guide to theory, practice, and algorithms
MD Gunzburger
Elsevier, 2012
12042012
Boundary conditions for the numerical solution of elliptic equations in exterior regions
A Bayliss, M Gunzburger, E Turkel
SIAM Journal on Applied Mathematics 42 (2), 430-451, 1982
8171982
Survey of multifidelity methods in uncertainty propagation, inference, and optimization
B Peherstorfer, K Willcox, M Gunzburger
Siam Review 60 (3), 550-591, 2018
6852018
Analysis and approximation of nonlocal diffusion problems with volume constraints
Q Du, M Gunzburger, RB Lehoucq, K Zhou
SIAM review 54 (4), 667-696, 2012
6032012
Least-squares finite element methods
PB Bochev, MD Gunzburger
Springer Science & Business Media, 2009
6012009
Analysis and approximation of the Ginzburg–Landau model of superconductivity
Q Du, MD Gunzburger, JS Peterson
Siam Review 34 (1), 54-81, 1992
5191992
Stabilization of low-order mixed finite elements for the Stokes equations
PB Bochev, CR Dohrmann, MD Gunzburger
SIAM Journal on Numerical Analysis 44 (1), 82-101, 2006
4922006
A nonlocal vector calculus, nonlocal volume-constrained problems, and nonlocal balance laws
Q Du, M Gunzburger, RB Lehoucq, K Zhou
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 23 (03), 493-540, 2013
4522013
Perspectives in flow control and optimization
MD Gunzburger
Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002
4142002
Finite element methods of least-squares type
PB Bochev, MD Gunzburger
SIAM review 40 (4), 789-837, 1998
3891998
POD and CVT-based reduced-order modeling of Navier–Stokes flows
J Burkardt, M Gunzburger, HC Lee
Computer methods in applied mechanics and engineering 196 (1-3), 337-355, 2006
3292006
On the existence, uniqueness, and finite element approximation of solutions of the equations of stationary, incompressible magnetohydrodynamics
MD Gunzburger, AJ Meir, JS Peterson
Mathematics of Computation 56 (194), 523-563, 1991
2991991
Constrained centroidal Voronoi tessellations for surfaces
Q Du, MD Gunzburger, L Ju
SIAM Journal on Scientific Computing 24 (5), 1488-1506, 2003
2892003
Continuous and discontinuous finite element methods for a peridynamics model of mechanics
X Chen, M Gunzburger
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200 (9-12), 1237-1250, 2011
2612011
Coupled Stokes-Darcy model with Beavers-Joseph interface boundary condition
Y Cao, M Gunzburger, F Hua, X Wang
Communications in Mathematical Sciences 8 (1), 1-25, 2010
2402010
Probabilistic methods for centroidal Voronoi tessellations and their parallel implementations
L Ju, Q Du, M Gunzburger
Parallel Computing 28 (10), 1477-1500, 2002
2372002
Stochastic finite element methods for partial differential equations with random input data
MD Gunzburger, CG Webster, G Zhang
Acta Numerica 23, 521-650, 2014
2362014
Analysis and finite element approximation of optimal control problems for the stationary Navier-Stokes equations with Dirichlet controls
MD Gunzburger, LS Hou, TP Svobodny
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 25 (6), 711-748, 1991
2261991
Grid generation and optimization based on centroidal Voronoi tessellations
Q Du, M Gunzburger
Applied mathematics and computation 133 (2-3), 591-607, 2002
2212002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20