Παρακολούθηση
Frank Dellaert
Frank Dellaert
Professor, Georgia Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cc.gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust Monte Carlo Localization for Mobile Robots
S Thrun, D Fox, W Burgard, F Dellaert
Artificial intelligence 128 (1-2), 99-141, 2001
25882001
Monte Carlo Localization for Mobile Robots
F Dellaert, D Fox, W Burgard, S Thrun
Robotics and Automation, 1999. Proceedings. 1999 IEEE International …, 1999
22251999
Monte Carlo Localization: Efficient position estimation for mobile robots
D Fox, W Burgard, F Dellaert, S Thrun
Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence, 343-349, 1999
16401999
iSAM: Incremental smoothing and mapping
M Kaess, A Ranganathan, F Dellaert
IEEE Transactions on Robotics 24 (6), 1365-1378, 2008
12472008
Square Root SAM: Simultaneous localization and mapping via square root information smoothing
F Dellaert, M Kaess
The International Journal of Robotics Research 25 (12), 1181-1203, 2006
12312006
iSAM2: Incremental smoothing and mapping using the Bayes tree
M Kaess, H Johannsson, R Roberts, V Ila, JJ Leonard, F Dellaert
The International Journal of Robotics Research 31 (2), 216-235, 2012
11632012
MINERVA: A second-generation museum tour-guide robot
S Thrun, M Bennewitz, W Burgard, AB Cremers, F Dellaert, D Fox, ...
Robotics and Automation, 1999. Proceedings. 1999 IEEE International …, 1999
10881999
MCMC-based particle filtering for tracking a variable number of interacting targets
Z Khan, T Balch, F Dellaert
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 27 (11 …, 2005
10792005
On-manifold preintegration for real-time visual--inertial odometry
C Forster, L Carlone, F Dellaert, D Scaramuzza
IEEE Transactions on Robotics 33 (1), 1-21, 2016
8782016
Recognizing emotion in speech
F Dellaert, T Polzin, A Waibel
Spoken Language, 1996. ICSLP 96. Proceedings., Fourth International …, 1996
8401996
Probabilistic algorithms and the interactive museum tour-guide robot minerva
S Thrun, M Beetz, M Bennewitz, W Burgard, AB Cremers, F Dellaert, ...
The International Journal of Robotics Research 19 (11), 972-999, 2000
7382000
Factor graphs and GTSAM: A hands-on introduction
F Dellaert
Georgia Institute of Technology, 2012
5882012
An MCMC-based particle filter for tracking multiple interacting targets
Z Khan, T Balch, F Dellaert
Computer Vision-ECCV 2004, 279-290, 2004
5272004
Particle filters for mobile robot localization
D Fox, S Thrun, W Burgard, F Dellaert
Sequential Monte Carlo Methods in Practice, 401-428, 2001
4882001
Structure from motion without correspondence
F Dellaert, SM Seitz, CE Thorpe, S Thrun
Proceedings IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR …, 2000
4612000
IMU preintegration on manifold for efficient visual-inertial maximum-a-posteriori estimation
C Forster, L Carlone, F Dellaert, D Scaramuzza
Georgia Institute of Technology, 2015
4412015
The expectation maximization algorithm
F Dellaert
Georgia Institute of Technology, 2002
3942002
Using the condensation algorithm for robust, vision-based mobile robot localization
F Dellaert, W Burgard, D Fox, S Thrun
Computer Vision and Pattern Recognition, 1999. IEEE Computer Society …, 1999
3721999
Factor graphs for robot perception
F Dellaert, M Kaess
Foundations and Trends® in Robotics 6 (1-2), 1-139, 2017
3562017
Swan: System for wearable audio navigation
J Wilson, BN Walker, J Lindsay, C Cambias, F Dellaert
2007 11th IEEE international symposium on wearable computers, 91-98, 2007
2822007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20