Παρακολούθηση
Benjamin Lecouteux
Benjamin Lecouteux
LIG - Université Grenoble Alpes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imag.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flaubert: Unsupervised language model pre-training for french
H Le, L Vial, J Frej, V Segonne, M Coavoux, B Lecouteux, A Allauzen, ...
arXiv preprint arXiv:1912.05372, 2019
2412019
The sweet-home project: Audio technology in smart homes to improve well-being and reliance
M Vacher, D Istrate, F Portet, T Joubert, T Chevalier, S Smidtas, B Meillon, ...
2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2011
1112011
Sense vocabulary compression through the semantic knowledge of wordnet for neural word sense disambiguation
L Vial, B Lecouteux, D Schwab
arXiv preprint arXiv:1905.05677, 2019
752019
The Sweet-Home speech and multimodal corpus for home automation interaction
M Vacher, B Lecouteux, P Chahuara, F Portet, B Meillon, N Bonnefond
The 9th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC …, 2014
752014
Evaluation of a context-aware voice interface for ambient assisted living: qualitative user study vs. quantitative system evaluation
M Vacher, S Caffiau, F Portet, B Meillon, C Roux, E Elias, B Lecouteux, ...
ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS) 7 (2), 1-36, 2015
712015
Distant speech recognition in a smart home: Comparison of several multisource ASRs in realistic conditions
B Lecouteux, M Vacher, F Portet
Interspeech 2011 Florence, 2273-2276, 2011
672011
Sound Environnment Analysis in Smart Home
M Sehili, B Lecouteux, M Vacher
International Joint Conference on Ambient Intelligence (AmI 2012), Lecture …, 2012
492012
Imperfect transcript driven speech recognition
B Lecouteux, G Linarès, P Nocera, JF Bonastre
Ninth International Conference on Spoken Language Processing, 2006
482006
Combined low level and high level features for out-of-vocabulary word detection
B Lecouteux, G Linares, B Favre
Tenth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2009
392009
Generalized driven decoding for speech recognition system combination
B Lecouteux, G Linarès, Y Esteve, G Gravier
Acoustics, Speech and Signal Processing, 2008. ICASSP 2008. IEEE …, 2008
362008
Lig system for word level qe task at wmt14
NQ Luong, L Besacier, B Lecouteux
ACL 2014, 335, 2014
332014
Speech and Speaker Recognition for Home Automation: Preliminary Results
M Vacher, B Lecouteux, J Serrano Romero, M Ajili, F Portet, S Rossato
SPED 2015, 2015
312015
Lebenchmark: A reproducible framework for assessing self-supervised representation learning from speech
S Evain, H Nguyen, H Le, MZ Boito, S Mdhaffar, S Alisamir, Z Tong, ...
arXiv preprint arXiv:2104.11462, 2021
302021
Experimental Evaluation of Speech Recognition Technologies for Voice-based Home Automation Control in a Smart Home
M Vacher, B Lecouteux, D Istrate, T Joubert, F Portet, P Chahuara, ...
SLPAT2013, 2013
302013
LIG system for WMT13 QE task: Investigating the usefulness of features in word confidence estimation for MT
NQ Luong, B Lecouteux, L Besacier
8th Workshop on Statistical Machine Translation, 386-391, 2013
292013
UFSAC: Unification of sense annotated corpora and tools
L Vial, B Lecouteux, D Schwab
Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2018
282018
Recognition Of Voice Commands By Multisource ASR And Noise Cancellation In a Smart Home Environment
M Vacher, B Lecouteux, F Portet
European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2012
282012
Integrating imperfect transcripts into speech recognition systems for building high-quality corpora
B Lecouteux, G Linarès, S Oger
Computer Speech & Language, 2012
272012
The LIGA machine translation system for WMT 2011
M Potet, R Rubino, B Lecouteux, S Huet, H Blanchon, L Besacier, ...
EMNLP 2011 SIXTH WORKSHOP ON STATISTICAL MACHINE TRANSLATION, 2011
222011
Using Resources from a Closely-Related Language to Develop ASR for a Very Under-Resourced Language: A Case Study for Iban
SS Juan, L Besacier, B Lecouteux, M Dyab
Interspeech 2015, 2015
212015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20