Παρακολούθηση
Narges Khakpour
Narges Khakpour
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ncl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formal verification of information flow security for a simple ARM-based separation kernel
M Dam, R Guanciale, N Khakpour, H Nemati, O Schwarz
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
1132013
Formal modeling of evolving self-adaptive systems
N Khakpour, S Jalili, C Talcott, M Sirjani, M Mousavi
Science of Computer Programming 78 (1), 3-26, 2012
612012
Formal analysis of policy-based self-adaptive systems
N Khakpour, R Khosravi, M Sirjani, S Jalili
Proceedings of the 2010 ACM Symposium on Applied Computing, 2536-2543, 2010
412010
PobSAM: policy-based managing of actors in self-adaptive systems
N Khakpour, S Jalili, C Talcott, M Sirjani, MR Mousavi
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 263, 129-143, 2010
342010
Smart-troubleshooting connected devices: Concept, challenges and opportunities
M Caporuscio, F Flammini, N Khakpour, P Singh, J Thornadtsson
Future Generation Computer Systems 111, 681-697, 2020
312020
Machine assisted proof of ARMv7 instruction level isolation properties
N Khakpour, O Schwarz, M Dam
Certified Programs and Proofs: Third International Conference, CPP 2013 …, 2013
312013
Notions of conformance testing for cyber-physical systems: Overview and roadmap
N Khakpour, MR Mousavi
26th International Conference on Concurrency Theory (CONCUR 2015), 2015
292015
Coordinated actor model of self-adaptive track-based traffic control systems
M Bagheri, M Sirjani, E Khamespanah, N Khakpour, I Akkaya, ...
Journal of Systems and Software 143, 116-139, 2018
242018
Towards secure architecture-based adaptations
N Khakpour, C Skandylas, GS Nariman, D Weyns
2019 IEEE/ACM 14th International Symposium on Software Engineering for …, 2019
202019
Coordinated actors for reliable self-adaptive systems
M Bagheri, I Akkaya, E Khamespanah, N Khakpour, M Sirjani, ...
Formal Aspects of Component Software: 13th International Conference, FACS …, 2017
182017
Synthesizing structural and behavioral control for reconfigurations in component-based systems
N Khakpour, F Arbab, E Rutten
Formal Aspects of Computing 28, 21-43, 2016
162016
Monitoring safety properties of composite web services at runtime using CSP
M Khaxar, S Jalili, N Khakpour, MS Jokhio
2009 13th Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops, 107-113, 2009
102009
Composition of languages, models, and analyses
C Talcott, S Ananieva, K Bae, B Combemale, R Heinrich, M Hills, ...
Composing Model-Based Analysis Tools, 45-70, 2021
92021
Synthesis of a permissive security monitor
N Khakpour, C Skandylas
Computer Security: 23rd European Symposium on Research in Computer Security …, 2018
82018
Supervisory controller synthesis for safe software adaptation
N Khakpour, F Arbab, E Rutten
IFAC Proceedings Volumes 47 (2), 39-45, 2014
82014
Design and implementation of self-protecting systems: A formal approach
C Skandylas, N Khakpour
Future Generation Computer Systems 115, 421-437, 2021
72021
Self-protection against business logic vulnerabilities
S Zeller, N Khakpour, D Weyns, D Deogun
Proceedings of the IEEE/ACM 15th International Symposium on Software …, 2020
72020
HPobSAM for modeling and analyzing it ecosystems–through a case study
N Khakpour, S Jalili, M Sirjani, U Goltz, B Abolhasanzadeh
Journal of Systems and Software 85 (12), 2770-2784, 2012
72012
Adaptive trust-aware decentralized information flow control
C Skandylas, N Khakpour, J Andersson
2020 IEEE International Conference on Autonomic Computing and Self …, 2020
62020
A formal model to integrate behavioral and structural adaptations in self-adaptive systems
N Khakpour, J Kleijn, M Sirjani
Fundamentals of Software Engineering: 8th International Conference, FSEN …, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20