Παρακολούθηση
Wouter Swierstra
Wouter Swierstra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uu.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data types à la carte
W Swierstra
Journal of functional programming 18 (4), 423-436, 2008
3782008
Observational equality, now!
T Altenkirch, C McBride, W Swierstra
Proceedings of the 2007 workshop on Programming languages meets program …, 2007
1902007
The power of Pi
N Oury, W Swierstra
Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN international conference on Functional …, 2008
1032008
Beauty in the beast
W Swierstra, T Altenkirch
Proceedings of the ACM SIGPLAN workshop on Haskell workshop, 25-36, 2007
742007
Attribute grammars fly first-class: how to do aspect oriented programming in Haskell
M Viera, SD Swierstra, W Swierstra
Acm Sigplan Notices 44 (9), 245-256, 2009
722009
Engineering proof by reflection in Agda
P Van Der Walt, W Swierstra
Implementation and Application of Functional Languages: 24th International …, 2013
702013
A tutorial implementation of a dependently typed lambda calculus
A Löh, C McBride, W Swierstra
Fundamenta Informaticae 102 (2), 177-207, 2010
592010
Embedded system performance
P Stravers, J Van Eijndhoven, M Rutten, A Rodriguez, W Swierstra, ...
US Patent 9,141,350, 2015
542015
A Hoare Logic for the State Monad: Proof Pearl
W Swierstra
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 440-451, 2009
532009
A functional specification of effects
W Swierstra
University of Nottingham, 2009
412009
Auto in agda: programming proof search using reflection
P Kokke, W Swierstra
Mathematics of Program Construction: 12th International Conference, MPC 2015 …, 2015
332015
The semantics of version control
W Swierstra, A Löh
Proceedings of the 2014 ACM International Symposium on New Ideas, New …, 2014
322014
Pi-ware: Hardware description and verification in agda
JP Pizani Flor, W Swierstra, Y Sijsling
21st International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2015), 2018
302018
A predicate transformer semantics for effects (functional pearl)
W Swierstra, T Baanen
Proceedings of the ACM on Programming Languages 3 (ICFP), 1-26, 2019
282019
In search of the consensus among musical pattern discovery algorithms
IY Ren, HV Koops, A Volk, W Swierstra
Proceedings of the 18th International Society for Music Information …, 2017
242017
Generic packet descriptions: verified parsing and pretty printing of low-level data
M van Geest, W Swierstra
Proceedings of the 2nd ACM SIGPLAN International Workshop on Type-Driven …, 2017
172017
Type-directed diffing of structured data
VC Miraldo, PÉ Dagand, W Swierstra
Proceedings of the 2Nd ACM SIGPLAN International Workshop on Type-Driven …, 2017
162017
A principled approach to version control
A Löh, W Swierstra, D Leijen
Preprint. Available at: http://www. andres-loeh. de/VersionControl. html …, 2007
142007
From mathematics to abstract machine: a formal derivation of an executable Krivine machine
W Swierstra
arXiv preprint arXiv:1202.2924, 2012
122012
Forty hours of declarative programming: Teaching Prolog at the Junior College Utrecht
J Stutterheim, W Swierstra, D Swierstra
arXiv preprint arXiv:1301.5077, 2013
112013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20