Παρακολούθηση
Julia Kiseleva
Julia Kiseleva
Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding user satisfaction with intelligent assistants
J Kiseleva, K Williams, J Jiang, A Hassan Awadallah, AC Crook, I Zitouni, ...
Proceedings of the 2016 ACM on Conference on Human Information Interaction …, 2016
1882016
Predicting user satisfaction with intelligent assistants
J Kiseleva, K Williams, A Hassan Awadallah, AC Crook, I Zitouni, ...
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
1382016
Detecting good abandonment in mobile search
K Williams, J Kiseleva, AC Crook, I Zitouni, AH Awadallah, M Khabsa
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, 495-505, 2016
572016
The continuous cold start problem in e-commerce recommender systems
L Bernardi, J Kamps, J Kiseleva, MJI Müller
arXiv preprint arXiv:1508.01177, 2015
562015
Dialogue generation: From imitation learning to inverse reinforcement learning
Z Li, J Kiseleva, M De Rijke
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 33 (01), 6722-6729, 2019
462019
Overview of the TREC 2016 contextual suggestion track
SH Hashemi, CLA Clarke, J Kamps, J Kiseleva, EM Voorhees
Proceeding of Text REtrieval Conference (TREC), 2016
462016
ConvAI3: Generating clarifying questions for open-domain dialogue systems (ClariQ)
M Aliannejadi, J Kiseleva, A Chuklin, J Dalton, M Burtsev
arXiv preprint arXiv:2009.11352, 2020
362020
Preference elicitation as an optimization problem
A Sepliarskaia, J Kiseleva, F Radlinski, M de Rijke
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 172-180, 2018
362018
Predicting Current User Intent with Contextual Markov Models
J Kiseleva, HT Lam, M Pechenizkiy, T Calders
302013
Building and evaluating open-domain dialogue corpora with clarifying questions
M Aliannejadi, J Kiseleva, A Chuklin, J Dalton, M Burtsev
arXiv preprint arXiv:2109.05794, 2021
262021
Is this your final answer? evaluating the effect of answers on good abandonment in mobile search
K Williams, J Kiseleva, AC Crook, I Zitouni, AH Awadallah, M Khabsa
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
262016
Where to go on your next trip? Optimizing travel destinations based on user preferences
J Kiseleva, MJI Mueller, L Bernardi, C Davis, I Kovacek, ...
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2015
252015
Guided Dialog Policy Learning without Adversarial Learning in the Loop
Z Li, S Lee, B Peng, J Li, J Kiseleva, M de Rijke, S Shayandeh, J Gao
Findings of EMNLP 2020, 2020
222020
Evaluating personal assistants on mobile devices
J Kiseleva, M de Rijke
arXiv preprint arXiv:1706.04524, 2017
202017
Discovering temporal hidden contexts in web sessions for user trail prediction
J Kiseleva, H Thanh Lam, M Pechenizkiy, T Calders
Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 1067-1074, 2013
202013
How to not measure disentanglement
A Sepliarskaia, J Kiseleva, M de Rijke
arXiv preprint arXiv:1910.05587, 2019
19*2019
Modelling and Detecting Changes in User Satisfaction
J Kiseleva, E Crestan, R Brigo, R Dittel
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
182014
Search-oriented conversational AI (SCAI)
M Burtsev, A Chuklin, J Kiseleva, A Borisov
Proceedings of the ACM SIGIR International Conference on Theory of …, 2017
152017
Context mining and integration into predictive web analytics
J Kiseleva
Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 383-388, 2013
152013
Behavioral dynamics from the SERP's perspective: what are failed SERPs and how to fix them?
J Kiseleva, J Kamps, V Nikulin, N Makarov
Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and …, 2015
142015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20