Παρακολούθηση
Ilias Kanellos
Ilias Kanellos
-
Μη επαληθευμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DIANA-TarBase v8: a decade-long collection of experimentally supported miRNA–gene interactions
D Karagkouni, MD Paraskevopoulou, S Chatzopoulos, IS Vlachos, ...
Nucleic acids research 46 (D1), D239-D245, 2018
9842018
DIANA-TarBase v7. 0: indexing more than half a million experimentally supported miRNA: mRNA interactions
IS Vlachos, MD Paraskevopoulou, D Karagkouni, G Georgakilas, ...
Nucleic acids research 43 (D1), D153-D159, 2015
8272015
DIANA-LncBase v2: indexing microRNA targets on non-coding transcripts
MD Paraskevopoulou, IS Vlachos, D Karagkouni, G Georgakilas, ...
Nucleic acids research 44 (D1), D231-D238, 2016
6502016
DIANA-miRGen v3. 0: accurate characterization of microRNA promoters and their regulators
G Georgakilas, IS Vlachos, K Zagganas, T Vergoulis, ...
Nucleic acids research 44 (D1), D190-D195, 2016
622016
Impact-based ranking of scientific publications: a survey and experimental evaluation
I Kanellos, T Vergoulis, D Sacharidis, T Dalamagas, Y Vassiliou
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 33 (4), 1567-1584, 2019
272019
mirPub: a database for searching microRNA publications
T Vergoulis, I Kanellos, N Kostoulas, G Georgakilas, T Sellis, ...
Bioinformatics 31 (9), 1502-1504, 2015
262015
MR-microT: a MapReduce-based MicroRNA target prediction method
I Kanellos, T Vergoulis, D Sacharidis, T Dalamagas, A Hatzigeorgiou, ...
Proceedings of the 26th International Conference on Scientific and …, 2014
232014
BIP4COVID19: Releasing impact measures for articles relevant to COVID-19
T Vergoulis, I Kanellos, S Chatzopoulos, D Pla Karidi, T Dalamagas
Quantitative Science Studies 2 (4), 1447-1465, 2021
202021
Ranking papers by their short-term scientific impact
I Kanellos, T Vergoulis, D Sacharidis, T Dalamagas, Y Vassiliou
2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering (ICDE), 1997-2002, 2021
142021
ArtSim: Improved estimation of current impact for recent articles
S Chatzopoulos, T Vergoulis, I Kanellos, T Dalamagas, C Tryfonopoulos
142020
BIP! Finder: Facilitating Scientific Literature Search by Exploiting Impact-Based Ranking
T Vergoulis, S Chatzopoulos, I Kanellos, P Deligiannis, C Tryfonopoulos, ...
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and …, 2019
92019
A study on the readability of scientific publications
T Vergoulis, I Kanellos, A Tzerefos, S Chatzopoulos, T Dalamagas, ...
Digital Libraries for Open Knowledge: 23rd International Conference on …, 2019
72019
Bip! db: A dataset of impact measures for scientific publications
T Vergoulis, I Kanellos, C Atzori, A Mannocci, S Chatzopoulos, SL Bruzzo, ...
Companion Proceedings of the Web Conference 2021, 456-460, 2021
42021
BIP! Scholar: A Service to Facilitate Fair Researcher Assessment
T Vergoulis, S Chatzopoulos, K Vichos, I Kanellos, A Mannocci, N Manola, ...
Proceedings of the 22nd ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries, 1-5, 2022
32022
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
R Tommasini, S Basu Roy, X Wang, H Wang, H Ji, J Han, P Nakov, ...
Companion Proceedings of the Web Conference 2022, 391-399, 2022
22022
A Preliminary Assessment of the Article Deduplication Algorithm Used for the OpenAIRE Research Graph
K Vichos, M De Bonis, I Kanellos, S Chatzopoulos, C Atzori, N Manola, ...
IRCDL, 2022
22022
TarMiner: automatic extraction of miRNA targets from literature
RM Tsoupidi, I Kanellos, T Vergoulis, IS Vlachos, AG Hatzigeorgiou, ...
Proceedings of the 27th International Conference on Scientific and …, 2015
22015
Further Improvements on Estimating the Popularity of Recently Published Papers
S Chatzopoulos, T Vergoulis, I Kanellos, T Dalamagas, C Tryfonopoulos
Quantitative Science Studies, 1-36, 2021
12021
Simplifying Impact Prediction for Scientific Articles
T Vergoulis, I Kanellos, G Giannopoulos, T Dalamagas
arXiv preprint arXiv:2012.15192, 2020
12020
SciTo trends: visualising scientific topic trends
S Chatzopoulos, P Deligiannis, T Vergoulis, I Kanellos, C Tryfonopoulos, ...
Digital Libraries for Open Knowledge: 23rd International Conference on …, 2019
12019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20