Παρακολούθηση
Vassiliki Stamatopoulou
Vassiliki Stamatopoulou
Assistant Professor, School of Medicine, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The complexity of human ribosome biogenesis revealed by systematic nucleolar screening of Pre-rRNA processing factors
L Tafforeau, C Zorbas, JL Langhendries, ST Mullineux, V Stamatopoulou, ...
Molecular cell 51 (4), 539-551, 2013
4702013
Structural basis of amino acid surveillance by higher-order tRNA-mRNA interactions
S Li, Z Su, J Lehmann, V Stamatopoulou, N Giarimoglou, FE Henderson, ...
Nature structural & molecular biology 26 (12), 1094-1105, 2019
582019
Two-codon T-box riboswitch binding two tRNAs
NY Saad, V Stamatopoulou, M Braye, D Drainas, C Stathopoulos, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (31), 12756-12761, 2013
372013
Use of the iNo score to discriminate normal from altered nucleolar morphology, with applications in basic cell biology and potential in human disease diagnostics
V Stamatopoulou, P Parisot, C De Vleeschouwer, DLJ Lafontaine
Nature protocols 13 (10), 2387-2406, 2018
342018
Altered occludin expression in brain capillaries induced by obstructive jaundice in rats
K Faropoulos, E Chroni, SF Assimakopoulos, A Mavrakis, ...
Brain research 1325, 121-127, 2010
332010
Direct modulation of T-box riboswitch-controlled transcription by protein synthesis inhibitors
V Stamatopoulou, M Apostolidi, S Li, K Lamprinou, A Papakyriakou, ...
Nucleic Acids Research 45 (17), 10242-10258, 2017
202017
Non-coding RNA-driven regulation of rRNA biogenesis
EG Kaliatsi, N Giarimoglou, C Stathopoulos, V Stamatopoulou
International Journal of Molecular Sciences 21 (24), 9738, 2020
142020
A riboswitch-driven era of new antibacterials
N Giarimoglou, A Kouvela, A Maniatis, A Papakyriakou, J Zhang, ...
Antibiotics 11 (9), 1243, 2022
132022
Mitochondrial tRNA-derived fragments and their contribution to gene expression regulation
AN Shaukat, EG Kaliatsi, V Stamatopoulou, C Stathopoulos
Frontiers in Physiology 12, 729452, 2021
112021
RNA-mediated therapeutics: From gene inactivation to clinical application
D Kalavrizioti, A Vourekas, V Stamatopoulou, C Toumpeki, S Giannouli, ...
Current topics in medicinal chemistry 6 (16), 1737-1758, 2006
112006
Domain Architecture of the DRpp29 Protein and Its Interaction with the RNA Subunit of Dictyostelium discoideum RNase P
V Stamatopoulou, C Toumpeki, A Tzakos, A Vourekas, D Drainas
Biochemistry 49 (50), 10714-10727, 2010
102010
Insights into functional modulation of catalytic RNA activity
A Vourekas, V Stamatopoulou, C Toumpeki, M Tsitlaidou, D Drainas
IUBMB life 60 (10), 669-683, 2008
102008
Activation of bacterial ribonuclease P by macrolides
C Toumpeki, A Vourekas, D Kalavrizioti, V Stamatopoulou, D Drainas
Biochemistry 47 (13), 4112-4118, 2008
82008
Partial purification and characterization of RNase P from human peripheral lymphocytes
A Vourekas, E Vryzaki, C Toumpeki, V Stamatopoulou, A Monastirli, ...
Experimental dermatology 18 (2), 130-133, 2009
52009
Epitranscriptomics markers regulate the infection by RNA viruses
V Stamatopoulou, A Zaravinos
Epitranscriptomics, 141-163, 2021
42021
Construction of an M1GS ribozyme for targeted and rapid mRNA cleavage; application on the Ets-2 oncogene
C Toumpeki, D Anastasakis, I Panagoulias, V Stamatopoulou, ...
Medicinal Chemistry 14 (6), 604-616, 2018
42018
Lineage-specific insertions in T-box riboswitches modulate antibiotic binding and action
N Giarimoglou, A Kouvela, I Patsi, J Zhang, V Stamatopoulou, ...
Nucleic acids research 50 (10), 5834-5849, 2022
32022
Investigation on Toxicity and Teratogenicity in Rats of a Retinoid‐Polyamine Conjugate with Potent Anti‐Inflammatory Properties
T Petridis, D Giannakopoulou, V Stamatopoulou, K Grafanaki, ...
Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology 107 …, 2016
32016
On the role of the appended P19 element in type A RNAs of bacterial RNase P
V Stamatopoulou, C Toumpeki, A Vourekas, M Bikou, M Tsitlaidou, ...
Biochemistry 53 (11), 1810-1817, 2014
32014
Aberrant splicing in human cancer: An RNA structural code point of view
M Apostolidi, V Stamatopoulou
Frontiers in Pharmacology 14, 446, 2023
22023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20