Παρακολούθηση
Denitsa Grunova
Denitsa Grunova
International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teiemt.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Keystroke dynamics as a language profiling tool: Identifying mother tongue of unknown internet users
I Tsimperidis, D Grunova, S Roy, L Moussiades
Telecom 4 (3), 369-377, 2023
42023
Finding the Age and Education Level of Bulgarian-Speaking Internet Users Using Keystroke Dynamics
D Grunova, I Tsimperidis
Eng 4 (4), 2711-2721, 2023
12023
The Way we Type Reveals our Native Language
I Tsimperidis, D Grunova, GA Papakostas
IEEE Access, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3