Παρακολούθηση
Paolo  Luschi
Paolo Luschi
Department of Biology, University of Pisa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of long‐distance movements by marine turtles, and the possible role of ocean currents
P Luschi, GC Hays, F Papi
Oikos 103 (2), 293-302, 2003
3492003
The implications of location accuracy for the interpretation of satellite-tracking data
GC Hays, S Åkesson, BJ Godley, P Luschi, P Santidrian
Animal behaviour 61 (5), 1035-1040, 2001
3472001
The navigational feats of green sea turtles migrating from Ascension Island investigated by satellite telemetry
P Luschi, GC Hays, C Del Seppia, R Marsh, F Papi
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 1998
2581998
Assessing accuracy and utility of satellite-tracking data using Argos-linked Fastloc-GPS
MJ Witt, S Åkesson, AC Broderick, MS Coyne, J Ellick, A Formia, GC Hays, ...
Animal Behaviour 80 (3), 571, 2010
1852010
Satellite telemetry suggests high levels of fishing-induced mortality in marine turtles
GC Hays, AC Broderick, BJ Godley, P Luschi, WJ Nichols
Marine Ecology Progress Series 262, 305-309, 2003
1612003
Marine turtles use geomagnetic cues during open-sea homing
P Luschi, S Benhamou, C Girard, S Ciccione, D Roos, J Sudre, ...
Current Biology 17 (2), 126-133, 2007
1522007
The 7000-km oceanic journey of a leatherback turtle tracked by satellite
GR Hughes, P Luschi, R Mencacci, F Papi
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 229 (2), 209-217, 1998
1521998
Goal navigation and island-finding in sea turtles
KJ Lohmann, P Luschi, GC Hays
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 356 (1-2), 83-95, 2008
1372008
The diving behaviour of green turtles undertaking oceanic migration to and from Ascension Island: dive durations, dive profiles and depth distribution
GC Hays, S Akesson, AC Broderick, F Glen, BJ Godley, P Luschi, C Martin, ...
Journal of Experimental Biology 204 (23), 4093-4098, 2001
1372001
Movement patterns of green turtles in Brazilian coastal waters described by satellite tracking and flipper tagging
BJ Godley, E Lima, S Åkesson, AC Broderick, F Glen, MH Godfrey, ...
Marine Ecology Progress Series 253, 279-288, 2003
1312003
Pain perception and electromagnetic fields
C Del Seppia, S Ghione, P Luschi, KP Ossenkopp, E Choleris, ...
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 31 (4), 619-642, 2007
1262007
Shielding, but not zeroing of the ambient magnetic field reduces stress-induced analgesia in mice
E Choleris, C Del Seppia, AW Thomas, P Luschi, S Ghione, GR Moran, ...
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2002
1242002
Open-sea migration of magnetically disturbed sea turtles
F Papi, P Luschi, S Akesson, S Capogrossi, GC Hays
Journal of Experimental Biology 203 (22), 3435-3443, 2000
1242000
Pan-Atlantic analysis of the overlap of a highly migratory species, the leatherback turtle, with pelagic longline fisheries
S Fossette, MJ Witt, P Miller, MA Nalovic, D Albareda, AP Almeida, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1780), 20133065, 2014
1212014
Oceanic navigation in Cory's shearwaters: evidence for a crucial role of olfactory cues for homing after displacement
A Gagliardo, J Bried, P Lambardi, P Luschi, M Wikelski, F Bonadonna
Journal of Experimental Biology 216 (15), 2798-2805, 2013
1182013
Long-distance migration and homing after displacement in the green turtle (Chelonia mydas): a satellite tracking study
P Luschi, F Papi, HC Liew, EH Chan, F Bonadonna
Journal of Comparative Physiology A 178, 447-452, 1996
1181996
A review of migratory behaviour of sea turtles off southeastern Africa
P Luschi, JRE Lutjeharms, P Lambardi, R Mencacci, GR Hughes, ...
South African Journal of Science 102 (1), 51-58, 2006
1122006
Changes in behaviour during the inter-nesting period and post-nesting migration for Ascension Island green turtles
GC Hays, P Luschi, F Papi, C Del Seppia, R Marsh
Marine Ecology Progress Series 189, 263-273, 1999
1121999
Current transport of leatherback sea turtles (Dermochelys coriacea) in the ocean
P Luschi, A Sale, R Mencacci, GR Hughes, JRE Lutjeharms, F Papi
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2003
1082003
Satellite tracking experiments on the navigational ability and migratory behaviour of the loggerhead turtle Caretta caretta
F Papi, P Luschi, E Crosio, GR Hughes
Marine Biology 129, 215-220, 1997
1061997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20