Παρακολούθηση
Amol Deshpande
Amol Deshpande
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TelegraphCQ: continuous dataflow processing
S Chandrasekaran, O Cooper, A Deshpande, MJ Franklin, JM Hellerstein, ...
Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2003
22412003
Model-driven data acquisition in sensor networks
A Deshpande, C Guestrin, SR Madden, JM Hellerstein, W Hong
Proceedings of the Thirtieth international conference on Very large data …, 2004
16072004
Approximate data collection in sensor networks using probabilistic models
D Chu, A Deshpande, JM Hellerstein, W Hong
22nd International Conference on Data Engineering (ICDE'06), 48-48, 2006
6662006
Adaptive query processing
A Deshpande, Z Ives, V Raman
Foundations and Trends® in Databases 1 (1), 1-140, 2007
4672007
Adaptive query processing: Technology in evolution
JM Hellerstein, MJ Franklin, S Chandrasekaran, A Deshpande, K Hildrum, ...
IEEE Data Eng. Bull. 23 (2), 7-18, 2000
3312000
Representing and querying correlated tuples in probabilistic databases
P Sen, A Deshpande
2007 IEEE 23rd international conference on data engineering, 596-605, 2006
3132006
MauveDB: supporting model-based user views in database systems
A Deshpande, S Madden
Proceedings of the 2006 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2006
2902006
Data management in the worldwide sensor web
M Balazinska, A Deshpande, MJ Franklin, PB Gibbons, J Gray, M Hansen, ...
IEEE Pervasive Computing 6 (2), 30-40, 2007
2752007
Datahub: Collaborative data science & dataset version management at scale
A Bhardwaj, S Bhattacherjee, A Chavan, A Deshpande, AJ Elmore, ...
arXiv preprint arXiv:1409.0798, 2014
2392014
Independence is good: Dependency-based histogram synopses for high-dimensional data
A Deshpande, M Garofalakis, R Rastogi
ACM SIGMOD Record 30 (2), 199-210, 2001
2172001
Efficient snapshot retrieval over historical graph data
U Khurana, A Deshpande
2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), 997-1008, 2013
2092013
Cache-and-query for wide area sensor databases
A Deshpande, S Nath, PB Gibbons, S Seshan
Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2003
2092003
Using state modules for adaptive query processing
V Raman, A Deshpande, JM Hellerstein
Proceedings 19th International Conference on Data Engineering (Cat. No …, 2003
2012003
Online filtering, smoothing and probabilistic modeling of streaming data
B Kanagal, A Deshpande
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 1160-1169, 2008
1962008
On challenges in machine learning model management
S Schelter, F Biessmann, T Januschowski, D Salinas, S Seufert, ...
1952015
Exploiting correlated attributes in acquisitional query processing
A Deshpande, C Guestrin, W Hong, S Madden
21st International Conference on Data Engineering (ICDE'05), 143-154, 2005
1942005
A unified approach to ranking in probabilistic databases
J Li, B Saha, A Deshpande
arXiv preprint arXiv:0904.1366, 2009
1882009
Model-based approximate querying in sensor networks
A Deshpande, C Guestrin, SR Madden, JM Hellerstein, W Hong
The VLDB journal 14, 417-443, 2005
1852005
TelegraphCQ: An architectural status report
S Krishnamurthy, S Chandrasekaran, O Cooper, A Deshpande, ...
IEEE Data Eng. Bull. 26 (1), 11-18, 2003
1802003
SWORD: scalable workload-aware data placement for transactional workloads
A Quamar, KA Kumar, A Deshpande
Proceedings of the 16th international conference on extending database …, 2013
1712013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20